Ấn tượng Cần Thơ – Chùm thơ của Ngũ Lang

356

Cầu Cần Thơ

Sừng sững trời cao một móng rồng,

Kết tình Nam Bắc dải non sông.

Đôi bờ xóa nỗi đau ngăn cách,

Nối nhịp cầu duyên bỏ nhớ mong

 

Chợ nổi Cái Răng

Ở Cái Răng mà nhớ Cái Răng

Bềnh bồng chợ nổi nỗi những bâng khuâng.

Lê Bình – Dũng cảm vào hang cọp.

Cùng cảm tử quân giết Rou-en *

Nhớ nhà thơ Phan Văn Trị

Về Phong Điền, nhớ Phan thi sĩ,

Thập thủ liên hoàn mười bài thơ;

Căm ghét ngoại xâm, lòng sắt đá,

Áo trắng không quên mối quốc thù.

 

Mạch rồng Bình Thủy

Sáng gương chính trực, ghét gian tà,

Danh tiếng Long Tuyền Bùi Thủ khoa.

Rồng vàng Nam bộ, đời thanh bạch,

Trọn một đời đau nỗi nước nhà.

 

“Tình anh bán chiếu” ao

Nhớ vua vọng cổ Út Trà Ôn,

Bài hát xưa lay động đáy hồn.

Đời anh bán chiếu sao ngang trái,

Giai điệu u hoài khiến lệ tuôn!

29/6/2022 

N.L

* Rouen: Tên Đại úy Pháp chỉ huy đội quân thực dân đóng tại trung tâm thị trấn Cái Răng