Bác Hồ – Nhà dự báo thiên tài

612

  Võ Văn Thọ

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bác Hồ vị lãnh tụ muôn vàng kính yêu của dân tộc – Người là Nhà chính trị lỗi lạc, nhà quân sự thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất… Tuy nhiên, để biết về Bác Hồ còn là Nhà dự báo thiên tài (của thế kỷ XX) thì chúng ta phải tiếp tục đọc và nghiên cứu những mẫu chuyện mà những nhà chính trị, nhà nghiên cứu… học trò xuất sắc của Bác kể lại qua sách báo và các phương tiện khác…

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định về Bác Hồ: “Việc dự báo chính xác, khoa học chiều hướng phát triển của sự vật, những tình huống lớn sẽ xảy ra trong tương lai vô cùng quan trọng trong công tác cách mạng. Thực tế cùng với thời gian sẽ là nhà kiểm nghiệm nghiêm khắc. Những điều tiên tri đó thuộc về những thiên tài”. Trong suốt cuộc đời hoạt động của Người – Bác Hồ đã nhận định, hay nói theo cách khác dự báo “tiên tri”, mà sau này lịch sử đã chứng minh là hoàn toàn chính xác. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: Bác viết một cuốn sách lịch sử Việt Nam bằng thơ lục bát, ghi lại tất cả phong trào chống giặc ngoại xâm từ trước đến nay Bác đã viết vào trang cuối phụ lục: “Việt Nam độc lập năm 1954”. Anh em người nói sớm, kẻ nói muộn. Bác nghe trao đổi chỉ nói: “Để rồi xem”. Tướng Giáp còn cho biết: “Trong những đêm đông giá lạnh, tránh bị lính dẫn đi lùng càn tại vùng Pắc Pó, Bác Hồ đã tuyên đoán ngày cách mạng thành công: “45 sự nghiệp hoàn thành”. Đó là câu thơ kết thúc thập Việt Nam lịch sử diễn ca Bác đã làm, và được in đá từ hồi đó…”. Tập thơ Việt Nam lịch sử được Bác Hồ viết năm 1941 và được Việt Minh xuất bản tháng 2-1942, dài 208 câu, mở đầu bằng câu thơ:

“Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể rằng: “Tháng 4-1945, cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ đang ác liệt, tôi đến chào Bác trước khi đi Giơ ne vơ, Bác cho biết là sẽ có món quà quí tặng đoàn đại biểu của ta và chiến thắng Điện Biên Phủ, món quà vô giá ấy đã đến trước ngày Hội nghị Giơ ne vơ khai mạc”. Thủ tướng Đồng còn nói:“Đây là ngẫu nhiên hay tất yếu? Trong lịch sử lắm khi ngẫu nhiên là tất yếu, và Bác Hồ là người cực kỳ nhạy cảm với cái ngẫu nhiên này”. Có thể nói, nhờ có sự dự báo – tiên đoán chính xác trên của Bác Hồ, nên quân đội ta đã đi là đến, đã đánh là thắng… Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng: Trong chiến thắng Điện Biên Phủ “Khi quân ta đã đánh thắng, tôi nhớ chiều 7-5-1954, tôi điện về báo cáo với Bác và Bộ Chính trị. Hôm sau 8-5, Bác Hồ gởi điện khen ngợi cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công, khen ngợi đồng bào các dân tộc. Trong đó có câu “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới chỉ là bắt đầu”. Nhận điện khen ngợi của Bác, tôi triệu tập cán bộ chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, chiêu đãi anh em bữa bánh cuốn Mường Phăng (tất nhiên không ngon bằng bánh cuốn Hà Nội). Tôi đọc điện của Bác và nhấn mạnh: “Thắng lợi tuy lớn nhưng chỉ là bắt đầu”. Tôi nói với anh em: Chỉ có Hồ Chí Minh mới có được câu ấy. Một tuần sau, tôi về từ chiến khu Định Hóa ở Việt Bắc, đi thẳng đến lán của Bác Hồ. Tôi vừa xuống ngựa, Bác ở trong lán ra, ôm tôi và bảo: “Chúc mừng chú chiến thắng trở về”. Rồi Bác nắm tay tôi: “Nhưng còn phải đánh Mỹ nữa”. Đúng là nhà chiến lược nhìn xa trông rộng. Người đã tuyên đoán tình hình hết sức chính xác…”

Nguyên cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng cho biết: Khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ đã chỉ đạo lực lượng vũ trang cần phải : “dĩ độc, trị độc”. Ta giải phóng Hà Nội nhưng không đánh vào Hà Nội. Ta phải tập trung lực lượng và vũ khí quyết đánh thắng thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, thì ở Hà Nội không cần đánh, giặc cũng sẽ tan”.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ đã dự đoán một cách chính xác cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc – càng chứng tỏ Người là nhà dự báo thiên tài.

Ngày 27 đến 28 tháng 3-1964, Bác Hồ đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt Người đã vạch rõ “Tội ác tày trời của đế quốc Mỹ làm cho cả loài người văn minh sục sôi căm giận”… và khi bế mạc Hội nghị lịch sử này Người tuyên bố:

“Chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thành công ở miền Bắc.

Cuộc kháng chiến của đồng bào miền Nam ta nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang.

Sự nghiệp đấu tranh để hoà bình thống nhất nước nhà nhất định sẽ thắng lợi!”

Tại Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TW Đảng khoá II, Người đã phân tích toàn diện cuộc chiến tranh: “Pháp vỡ đầu, Mỹ càng méo mặt”: “Mỹ dần dần trở nên kẻ địch chính của quân đội và nhân dân ta…” và “Nhiều Điện Biên Phủ khác đang chờ đợi chúng”. Đúng như dự đoán của Người, quân và dân ta đã tiến hành và đánh thắng “Trận Điện Biên Phủ trên không”.

Năm 1960, nhân ngày Quốc khánh lần thứ 15, Bác dự báo: “Chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc – Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”. Đúng như dự báo của Bác – năm 1975 tổ quốc ta hoàn toàn thống nhất. Và trong di chúc thiêng liêng mà Người để lại cũng đã khẳng định: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non còn nước còn người,

Thắng giặc Mỹ chúng ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Cần kể thêm rằng: Trong ý nghĩ của nhiều người, Bác Hồ được coi như một vị thánh. Các tín đồ tôn giáo tôn kính Người như Phật. Trên Báo Nhân dân (số ra ngày 22-4-2004) Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Sự, Quản sứ giáo sứ Thánh Linh Buôn Ma Thuột, đã khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, đã tìm ra chân lý cho dân tộc Việt Nam”. Đồng bào dân tộc Tây nguyên gọi Người là Giàng (Trời). Người Dao Đeo Tiền coi Người như “con Trời”. Lại có người đánh giá Người “còn thánh hơn cả Thánh”!. Ông Thông lý ở Phiêng Sa (Lào) rất tự hào khi nhìn bức ảnh Bác Hồ ông “phát hiện” và cho rằng: “Mắt Hồ Chủ tịch có hai con ngươi, khác người thường. Người hiểu thấu khát vọng của mọi người dân, bất kể người đó là dân tộc nào, đó là lòng nhân nghĩa cao cả của Người”… Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: Làm gì có chuyện hoang đường khi cho rằng mắt của Hồ chủ tịch là mắt Thánh! “Mắt Hồ Chủ tịch cũng như mắt mọi người, sáng hơn mắt mọi người nhiều lần đã đành, nhưng sáng hơn vì Người biết nhìn, nên nhìn thấy: hiện tại, tương lai, cái nhỏ, cái to”.

Việc dự báo chính xác các sự kiện quan trọng có liên quan đến vận mệnh sinh tồn của đất nước, dân tộc không phải những lãnh tụ nào cũng làm được và Bác cũng không phải là Thánh khi sinh ra. Điều quan trọng mà Hồ Chủ tịch làm được đó chính là: Lòng yêu nước vô bờ bến của Bác, tính khoan dung độ lượng, lòng thương người, thương nhân loại và tinh thần cách mạng quốc tế triệt để. Với tố chất thông minh hơn người tuyệt vời của Bác… tạo cho con người Hồ Chí Minh trở thành vị lãnh tụ tài ba của dân tộc và nhân loại – “thế giới có một không hai”. Chúng ta càng tự hào về Bác Hồ bao nhiêu, mỗi chúng ta – người Việt Nam phải ra sức học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng và đạo đức của Người. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng là con cháu của Bác Hồ, theo lời dạy của Người: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước”.

V.V.T