Ban Biên tập Văn Chương Phương Nam bổ sung nhân sự đại diện khu vực

553

(Vanchuongphuongnam.vn) – Để bạn đọc ở các khu vực, vùng miền trên cả nước có điều kiện cộng tác tin bài cùng Văn Chương Phương Nam, đồng thời cũng để cho Ban Biên tập có thêm thông tin về tác giả, tác phẩm, tin bài đa dạng, phong phú và nội dung có chất lượng, Ban Biên tập Văn chương phương Nam bổ sung thêm 3 nhân sự để thu thập thông tin, chuyển tải tin bài kịp đáp ứng nhu cầu tác giả.

Theo đó, từ ngày 1.9.2019, Ban Biên tập Văn Chương Phương Nam bổ sung thêm 3 nhân sự ở các khu vực sau:

Đại diện Khu vực Miền Trung; nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Đại diện Khu vực Tây Nguyên; nhà thơ Đặng Bá Tiến

Đại diện Khu vựC Đồng Bằng SCL; nhà văn Lê Xuân

Các nhà thơ, nhà văn nêu trên sẽ kết nối với các tác giả ở các vùng miền để tập hợp, thu nhận thông tin, tuyển chọn tin bài và biên tập bước 1 kịp thời chuyển về Hội đồng Biên tập VCPN.

Chúng tôi sẽ ưu tiên đăng tải tin bài từ các nhà văn đại diện gửi về trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận và đăng bài từ các tác giả gửi bài trực tiếp qua Email: vanchuongphuongnam@gamail.com hoặc phunghieu.nbcl@gmail.com.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của các nhà văn đại diện và sự cộng tác của các tác giả trên cả nước.

BBT