Bán thêm mùa nhớ – Thơ Đặng Tường Vy

600
Nhà thơ Đặng Tường Vy
Bán thêm mùa nhớ
Chiều nay vắt cạn túi sầu 
Sông sâu mấy khúc nhịp cầu mấy gang 
Cuối mùa bến đợi xanh giàn 
Nhân gian dẫu biết tuổi vàng lá rơi 
Anh đừng là áng mây trời 
Bước chân rong ruổi nụ đời héo khô 
Ước anh mặt nước sông hồ 
Em bồng bềnh giấc cõi bờ vô ngôn 
Môi này còn đó nụ hôn 
Bờ Tây chiếc bóng sóng cồn cào dâng 
Mùa sang nỗi nhớ rất gần 
Ngậm sương cỏ lá nhớ lần có nhau 
Hẹn anh mùa trước mùa sau 
Hẹn thêm mùa nữa bạc màu ái ân 
Mang thơ xếp chữ ân cần 
Bán thêm mùa nhớ cho lần yêu anh 
Mỗi mùa chim én lượn quanh 
Nụ hôn chín rụng lòng canh cánh chờ
Bao giờ mây ngủ cuối bờ 
Ta thêm lần nữa tình cờ nói yêu 
Đan tay cột nhớ vào chiều 
Tuyệt cùng ý vỡ trời yêu dậy bừng 
Trà ngon phải biết thưởng dùng 
Tình thơm phải biết thổi lừng ngọn rơm. 
16/07/2020
Ai ơi, đừng lay ngọn gió

Có ai khâu giùm tuổi trẻ 

Có ai nhuộm biếc mùa xanh 

Để con quay về bên mẹ 

Như ngày chân bước tập tành 

Người ta nhuộm xanh mái tóc 

Vụng về khâu vết chân chim 

Thời gian chuyền nhanh chân sóc 

Còn mẹ xin nhớ về tìm 

Ngày kia vàng ươm chuối chín 

Liêu xiêu dáng đứng mẹ già 

Tuổi thơ tìm qua lăng kính 

Nghẹn ngào nghĩa mẹ công cha 

Ai ơi, đừng lay ngọn gió 

Cuộc đời không rụng bên sân 

Ai ơi, giữ giùm trăng tỏ 

Cho mẹ tóc mãi màu xanh. 

 

Chải mượt từ tâm

Chải lòng cho mượt từ tâm  

Gỡ từng tết bím đợi rằm sáng trăng 

Lòng tôi dặn với tôi rằng 

Chẳng gì giữ lại ngoài cân nghiệp đời

Tôi về gói lại mơ tôi 

Núi ngàn năm cõng mây chơi đã đành 

Tôi ngồi khâu rách đan lành  

Bóng tôi còn đó bích xanh chưa mài 

Non chiều già bóng chim bay 

Từng xưa ngày tát cạn ngày quay lưng 

Gió ru giấc lỡ giấc chừng 

Líu riu líu ríu bóng trùng trùng xa 

Niệm tròn khi ý nở hoa 

Lộng khung con chữ rất xa muộn phiền 

Nêm lành vị ngọt an nhiên 

Trái từ tâm chín bãi yên bình chờ. 

23/07/2020

Đặng Tường Vy