Bảy điệp khúc còn nhớ – Thơ Lê Quý Nghi

956

Tác giả Lê Quý Nghi 

 

Điệp khúc 1

Kể từ vuột mộng giêng hai
Là nghe tháng chạp rượt dài sau lưng
Co giò chạy tứ lung tung
Ba trăm sáu chục đêm bưng mặt ngày

Kể từ vuột mộng giêng hai…

 

Điệp khúc 2 cho Thủy

Thôi chừ…
bỏ gió cho cây
bỏ sương cho lá
bỏ ngày cho đêm
bỏ ngang một nụ cười duyên
còn lương ương nuộc lạt mềm dần vây

Thôi chừ bỏ gió cho cây…

 

Điệp khúc 3

Tôi ngồi một nửa bờ hư
Phần ba bờ thực, phần tư đất chuồi
Tôi ngồi đây đã lâu rồi
Phần năm, phần sáu… phận người đủ chưa?

Tôi ngồi một nửa bờ hư…

 

Điệp khúc 4

Nhặt tóc em còn vương vương sương
Ngày xưa rơi sót giữa sân trường
Mấy chục năm mòn không trông nữa
Hồn rã may nhờ quyến chút hương!

Nhặt tóc em còn vương vương sương…

 

Điệp khúc 5

Mỗi ngày mỗi lạ xa thêm
Như hai quãng lặng dài trên khuôn đời
Mười năm? Hơn chục năm rồi

Từng dòng kẽ tiếp tục tôi bồng bềnh

Mỗi ngày mỗi lạ xa thêm…

 

Điệp khúc 6 của Cẩm Thạch

Quay ngày rớt xuống cơn mưa ầm ào
Lất phất
Lưa thưa

Dầm dề
Rồi mưa em… níu chân về
Bên Cầu Kinh sót giọt mê lững lờ

Quay ngày rớt xuống cơn mưa…

 

Điệp khúc 7

Gió Đông rồi lại gió Tây
Nghe veo véo suốt cả ngày, đã chưa?
Tôi ngồi rỡn mấy hột mưa
Chân thâm thấm đất quê mùa tràn tay 

Gió Đông rồi lại gió Tây…

L.Q.N