Biệt hành – Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi

192

(Vanchuongphuongnam.vn) – Kệ ai/ Dừng lại cuộc chơi/ Đa đoan bạn với một đời lang thang.

Biệt hành

 

Kệ ai

Nắng sớm mưa chiều

Viễn du gánh nửa câu Kiều lang thang.

 

Mình ta

Đò dọc, đò ngang

Mây hoang chắn lỗi

Gió ngàn buông lơi.

 

Kệ ai

Dừng lại cuộc chơi

Đa đoan bạn với một đời lang thang.

 

Đời ta

Dông lốc phũ phàng

Đợi cho mây tạnh

Trời quang biệt hành./.

 

Ảnh minh họa

Tháng tư trở lại

 

Nắng vẫn còn se lạnh

Xoài trở dạ đơm hoa

Thanh minh vừa qua ngõ

Chùng chình sang tháng 3.

 

Có cây khế sau nhà

Quả treo đầy nỗi nhớ

Vườn nhà thơm nức nở

Hương bưởi chiều tháng ba.

 

Đồng vọng tiếng đa đa

Tím hoa cà, hỏa cải

Xuân xanh còn nán lại

Neo mình sang tháng tư./

 

Viết cho con

(Tặng VT-HM)

 

 

Thế là con có hai quê

Thêm lối đi về khuya sớm cùng nhông*

Ngày mai con bước theo chồng

Khuyết chiều, mẹ cứ ngóng trông con hoài.

 

Giêng hai trời trắng hoa xoài

Trái tim dãn lối nối dài quê hương

Thế là thêm nặng tình thương

Theo câu ví dặm; “Ngược Lường” con đi./.

 N.V.L

*Nhông: Chồng (Phương ngữ xứ Nghệ)