Các Hội đồng Văn xuôi, Thơ, Văn học thiếu nhi họp xét giải thưởng và hội viên mới 2021

763

Vì giãn cách đại dịch Covid-19, vừa qua các hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam phải họp trực tuyến vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, để bình xét, bỏ phiếu bầu chọn sơ khảo các tác phẩm tham dự giải thưởng thường niên và đề nghị danh sách kết nạp hội viên mới lên Ban Chấp hành Hội trong năm 2021.

Hội đồng chuyên môn họp sớm nhất là Hội đồng Văn xuôi, do nhà văn Dương Hướng – Chủ tịch Hội đồng điều khiển, với sự tham dự của 8 thành viên là các nhà văn: Y Ban – Phó Chủ tịch, Lê Minh Khuê, Bảo Ninh, Nguyễn Tham Thiện Kế, Trần Nhã Thụy, Nguyễn Một, Đoàn Hữu Nam, Uông Triều.

Hội đồng Văn xuôi bỏ phiếu bầu chọn sơ khảo 2 tác phẩm với số phiếu quá bán đề xuất lên chung khảo. Đồng thời, từ danh sách 315 ứng viên (trong đó có 36 tác giả mới nộp hồ sơ năm 2021), hội đồng đã xét, đề nghị kết nạp 13 tác giả trở thành hội viên mới (ngoài 7 tác giả được bảo lưu năm 2019, 2020).

Tiếp theo là Hội đồng Thơ họp dưới sự chủ trì của nhà thơ Inrasara – Chủ tịch Hội đồng, với sự tham dự của 8 thành viên là các nhà thơ: Trần Anh Thái – Phó Chủ tịch, Thi Hoàng, Đinh Thị Như Thúy, Phạm Đương, Nguyễn Thúy Quỳnh, Phạm Sỹ Sáu, Lê Thiếu Nhơn, Kim Ba.

Hội đồng Thơ đã bỏ phiếu bầu chọn sơ khảo 3 tác phẩm với số phiếu quá bán để đề xuất lên chung khảo. Và từ danh sách 384 ứng viên (trong đó có 43 tác giả mới nộp hồ sơ năm 2021), hội đồng đã xét đề nghị kết nạp 21 ứng viên làm hội viên mới (ngoài 8 tác giả được bảo lưu từ trước).

Riêng Hội đồng Văn học thiếu nhi đã tiến hành 2 cuộc họp riêng biệt để bình xét, bỏ phiếu đề nghị kết nạp hội viên mới và bầu chọn sơ khảo giải thưởng, dưới sự chủ tọa của nhà văn Trần Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng và sự tham gia của 8 thành viên là các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Thụy Anh – Phó Chủ tịch, Cao Xuân Sơn, Văn Thành Lê, Lê Minh Nhựt, Phong Điệp, Nguyễn Xuân Thủy, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Thị Kim Hòa.

Hội đồng Văn học thiếu nhi đã bình xét, đề nghị kết nạp 3 ứng viên trở thành hội viên mới (ngoài 1 tác giả được bảo lưu từ trước) và bầu chọn, đề nghị lên chung khảo 2 tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất.

Trong các bản tin tới vanvn.vn sẽ tiếp tục thông báo kết quả từ các cuộc họp của Hội đồng Lý luận phê bình, Hội đồng Dịch thuật và Ban Nhà văn trẻ.

Theo Vanvn