Chân trời nứt vỡ bình minh – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

442

 

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Đêm ấy em rót trăng đầy tôi 

Ơ kìa trăng hóa rượu rồi

Em khui trăng rót tràn tôi thế này

Chắc là tôi tỉnh em say

Ôm trăng tôi uống em đầy môi trăng…

 

Kiếp hoa đào

Nơi em ước ao thời gian trôi cuống quýt

Vầng trăng non mới nhú đã già

Thành trì chưa xây đã bốn bề đổ nát

Em lỡ đến rồi tan nát kiếp đào hoa…

 

Ngỡ ngàng bông mai 

Tôi biết em chưa thể chạm mùa thu

Nhành mai nhỏ nõn nà đang giông bão

Cung đàn riêng tôi trắng trời chao đảo

Chưa kịp bình yên em đã xa rồi…

 

Phím đàn lệ ứa 

Đóa Dã Quỳ chọn vùng cao nguyên nắng lửa

Để được vàng theo cách riêng mình

Khúc Ly Tao lặng im trên phím đàn lệ ứa

Chân trời nứt vỡ bình minh…

N.T.L.A