Chiều nghiêng bóng mẹ  – Thơ Nguyễn Hòa

1121

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Chiều nghiêng bóng mẹ 

Chiều nghiêng bãi cát vàng thau, 

Chân trần bỏng rát bước mau mẹ về. 

Thân gầy bóng trải bờ đê, 

Trên vai đòn gánh nón mê đội đầu.

 

Bể dâu qua lại bể dâu, 

Chân chim khóe mắt hằn sâu vết đời!

Nuôi con đâu kể bằng lời, 

Gian truân mẹ gánh đầy vơi cõi trần!!! 

14/3/2021

 

 

Mẹ tôi

Cánh cò bay lả bay la, 

Dáng ai như dáng mẹ ta nâu sồng.

Trên vai mẹ gánh, mẹ gồng, 

Gánh hè nắng rát, gánh đông gió lùa. 

Gánh bên bán, gánh đầu mua, 

Đường xa mẹ gánh hơn thua đâu bì. 

Đôi khi gánh cả thị phi. 

Bao dung mẹ gánh, sân si đâu màng. 

Gánh lo toan, gánh đa mang, 

Gánh con, gánh cháu, gánh làng xóm xa. 

Cha đi mẹ gánh phần cha, 

Lo toan thu vén cho nhà ấm êm! 

Gánh ngày, rồi mẹ gánh đêm, 

Lo cháu thức giấc, lo mền tụt rơi! 

Bao nhiêu gánh nặng cuộc đời, 

Mẹ tôi gánh hết chẳng lời thở than! 

Mẹ ơi! tình mẹ chứa chan, 

Tri ân tới mẹ vu lan đến rồi! 

Rưng rưng khoé mắt bờ môi, 

Xin cảm ơn mẹ cả đời gánh con!!!

29/8/2020

H.N