Chùm thơ Bùi Kim Thảo

783
Kim Thảo Bùi
Hư không
Lặng ngồi 
nhìn ngắm 
hư không 
Nghe mưa tí tách 
chảy dòng 
trầm luân 
Nhân sinh 
một bước 
xa gần 
Buồn ….
vui 
vốn kiếp 
hồng trần tạm vay 
Lợi danh
chi lắm 
dạn dày 
Tàn tro 
cũng nấm mộ đầy 
cỏ khâu 
Xuân xanh 
mấy chốc 
bạc đầu 
Hoa vàng tỉnh mộng 
thôi sầu 
tơ vương 
Lá rơi gõ nhịp ven đường 
Nghe không trung vọng vô thường tiếng vang…
——-
Tiếng thu
Phủ lá bàng rơi rụng cuối mùa 
Nghe vàng kỷ niệm khúc tình xưa 
Sương lùa kẻ tóc đan sầu úa 
Gió cuộn chân tơ bện nhớ vừa 
Thoảng tiếng thu trầm bên gác cửa 
Rung làn khói mỏng dưới song thưa 
Sao người chẳng lại như lời hứa
Vạn nhớ ngàn thương cũng đã thừa .
———
Áo em
Áo em 
qua những con đường 
Phong ba mấy bận 
can trường mấy thu 
Hài khua 
cô lối hoang vu 
Dặm dài xuôi ngược 
rã nhừ gót son
Đường đi 
in lối rêu còn
Nẻo về một bóng 
dấu mòn bụi bay
Giọt đau 
rụng xuống tháng ngày 
Bên đời dâu bể 
hình hài hắt hiu 
Hoàng hôn 
nghiêng ngả vách chiều 
Trên vai một gánh 
liêu xiêu nặng sầu 
Những mùa 
xuân đã về đâu 
Mong manh hạt nắng 
phai màu áo em.
Thảo Kim Bùi