Chùm thơ của Diễm Thuyên

1287


Tác giả Diễm Thuyên

Thư xưa

Em về gom lại thư xưa
Đem hong thành khói cho vừa lòng anh
Cho yêu thương cũ tan tành
Thư hong thành khói để dành mắt cay

Duyên xưa 

Em về trượt gió bờ đê
Ngã nhào làm vỡ trăng thề mặt ao

Em đi vướng phải bờ rào
Cành hoa dâm bụt xước vào ngực xưa

Nợ duyên đã dứt hay chưa
Mà nắng còn nhớ, mà mưa còn rầu

Em vừa cắn lá sầu đâu
Mà nghe đắng đã từ lâu lắm rồi

Duyên xưa ai gởi lên trời
Để cho mưa nắng rối bời làm chi

Tình đắng trái khổ qua

1.
Chắc gì ăn trái khổ qua
Đắng môi em để người ta ngọt lòng

Cớ chi em phải lấy chồng
Để con bướm lượn mấy vòng tương tư

2.
Ví dầu dây khổ qua tàn
Ngẩn ngơ em tiếc hoa vàng đã rơi

Ví dầu đắng quá tình ơi
Thương nhau sao để lẽ đời bạc nhau

Ăn trái đắng, cắn trái sầu
Khổ đâu qua để nhìn nhau nghẹn lòng

Dây tàn tình đó còn không
Thương chiếc lá úa lịm trong nắng chiều…

D.T