Chùm thơ của Thanh Tâm

802


Tác giả Thanh Tâm.

Lạc về chốn cũ

Lạc về chốn cũ lao xao
Tự dưng thèm một lời chào từ tâm

Lạc về chốn cũ lặng câm
Tự dưng nhớ một lời thầm thì xưa

Lạc về chốn cũ ngày mưa
Tự dưng thèm một lời thừa đãi bôi

Lạc về chốn cũ bồi hồi
Tự dưng nhớ một chỗ ngồi ăn năn

Lạc về chốn cũ băn khoăn
Tự dưng thèm một tay choàng ấm vai

Lạc về chốn cũ nắng phai
Tự dưng nhớ một sớm mai tươi hồng

Lạc về chốn cũ thong dong
Tự dưng quên hết mà lòng không quên

Thì ra giữa chốn mông mênh
Tự dưng chỉ nhớ đến người quên ta.

Quạnh hiu

Về thôi
Vạt nắng phai phôi
Đèn buông vàng vọt
Đợi trôi theo ngày
Vo buồn gom trọn trong tay
Về thôi
Ru với cơn say
Một mình
Hát ru với một chữ tình
Về thôi
Ôm lấy bóng mình
Quạnh hiu.

An nhiên

Sáng nay ngồi nhớ ngày qua
Thấy ngày mai đến vẫn ta với mình
Vẫn cà phê đắng
Lặng thinh
Vẫn đời điên đảo
Ta – Mình an nhiên.

T.T