Chùm thơ của Vũ Xuân Hồng

772

Thị Mầu

Ngực căng yếm thắm má đào
Đôi mắt lúng liếng gọi trao lửa tình
Gái ngoan xinh xỉnh xình xinh
Xinh mê xinh mẩn, giật mình chàng Nô
Ăn giở trái mận, trái mơ
Thòm them táo rụng ngẩn ngơ sân chùa
Cứ hừng hực, cứ đong đưa
Đỏ tươi bông gạo khát mưa đầu mùa…


Nhà thơ Vũ Xuân Hồng.

Mẹ Đốp

Đốp xưa váy yếm xoềnh xoàng
Đốp nay sooc ngắn, hạt xoàn, bông tai
Đốp xưa chỉ hạng đầu sai
Đốp nay dám gọi Mô-Bai khiến trời
Đốp xưa trải chiếu làng ngồi
Đốp nay Sếp trải đệm mời nằm trên
Bây giờ Đốp đã đổi tên
Chức danh thư ký, Đốp lên đời rồi…!

Thị Hến

Tham tiền chứa chấp của gian
Hến xinh, Hến đẹp được quan tòa mời
Eo ơi! Ghê hết cả người 
Thầy Đề, tri Huyện lả lơi liếc nhìn
Sự đời trong đục khó tin 
Trùm Sò keo kiệt chết chìm đợi xem?
Vài chinh quan chẳng bõ bèn 
Hến xinh có cái “tèm tem” quan cần…
Công đường khổ nhất thảo dân
Không tiền, không “ấy”, quan dần tan xương!

V.X.H