Chùm thơ lục bát của Diễm Thi

287
  1. Quê hương

Sông nào chẳng quyện phù sa,                                                                                        Nơi đâu cũng nước non nhà Việt Nam.                                                                            Cuối miền nước mặn rừng tràm                                                                                        Muôn năm thương nhớ hoa ban đầu nguồn.

 

  1. Mối tình chung

Thà em cam phận gái vườn,                                                                                            Chân bùn tay lấm,nắng sương quê mùa.                                                                   Không làm cát bụi thành đô,                                                                                          Phụ tình quên nghĩa a dua bạc tiền.

Nhà văn Diễm Thi

 

  1. Trinh trắng màu xưa

Đẹp là đẹp nét trinh xưa                                                                                                Xinh là xinh vẻ nắng mưa dãi dầu                                                                                    Không làm mặt phấn má đào,                                                                                 

Phụ nòi quên giống ra vào hôi tanh.

 

  1. Chung một cội nguồn

Hà Nội – Huế  – Sài Gòn,                                                                                                  Như cây một cội, là con một nhà.                                                                                    Cửu Long luôn nhớ Hồng Hà,                                                                                          Vàng mai đẹp nét kiêu sa hoa đào.

 

  1. Đinh ninh một dạ

Học chữ là học làm người                                                                                                Học hay sống đẹp cho đời thăng hoa.                                                                              Một mai em được đăng khoa,                                                                                        Quyết đem tài sức nước nhà dựng xây.  

 

  1. Thần tượng tôn thờ

Gia đình nặng nghĩa mẹ cha,                                                                                          Công ơn sinh dưỡng như là đại dương.                                                                            Thầy cô đáng kính ở trường                                                                                            Ân tình sư đệ mênh mông khôn lường.                                                                          

12/09/2022

Diễm Thi