Chùm thơ lục bát của Khờ Ang

1078


Tác giả Khờ Ang.

Tìm lại tuổi thơ

Ta về tìm lại tuổi thơ
Về tìm cái thưở ban sơ thiện lành.
Về tìm cơn ngủ ngày xanh,
Bữa cơm gạo hẩm chan canh cua đồng.

Ta về với những lông nhông
Về thời cút kiếm, tồng ngồng tắm mưa.
Và về với những buổi trưa
Lén cha, trốn mẹ trộm dưa ngoài đầm.

Những đêm mớ ngủ, đái dầm
Những ngày gắng học ươm mầm ước mơ.
Ta về với cánh đồng quê,
Thả diều, câu cá, ngu ngơ trộm xoài…

Về đong nắng gió miền ngoài,
Tìm ngày thơ thẩn tắm hoài bến sông.
Dạo quanh kiếm lại tuổi hồng
Và đi gom nhặt những bồng bột xưa.

Sài Gòn, 6/2021

Tùy duyên

Ta lươn ươn, ta nửa vời:

Nửa quê, nửa phố, nửa đời, nửa mơ.

Nửa khôn vặt, nửa ngu ngơ

Nửa nạc, nửa mỡ, nửa ngờ, nửa tin.

Nửa đời một nửa cuốn phim

Đu câu kinh Phật nổi chìm tuỳ duyên.

Sài Gòn, 14/11/2021

Bỗng dưng

Bỗng dưng muốn trở về nhà
Bỗng dưng muốn được mình là trẻ thơ :
Cái thời ngóng mẹ chợ về,
Thả diều, câu cá, nằm chờ trăng lên.

Bỗng dưng nhớ một cái tên
Xa lơ, xa lắc làm nên tình đầu
Tình đầu không đậm, không sâu
Mà sao cứ nhớ dài lâu trong đời.

Sài Gòn, 28/1/2021 

K.A