Chùm thơ Nhật Quang

176

 

 Chuông chùa vọng ngân

 

Chuông ngân giữa cõi ta bà

Chiều buông lắng tiếng Di Đà huyền linh

Khoan thai nhịp mõ cầu kinh

Phật soi độ lượng chúng sinh u trầm

 

Lạc hoan thanh thản thân tâm

Lời kinh Bát nhã lòng thầm kính yêu

Đài sen ngời ánh huyền siêu

Chắp tay khấn nguyện muôn điều an yên

 

Chuông ngân vang vọng cửa thiền

Ngạt ngào hương tỏa thắm miền Chân như

Tấm lòng nhẹ dịu ưu tư

Sân si buông bỏ phù du hồng trần

 

Chuông chùa thanh thót vọng ngân

Hương kinh mầu nhiệm vang ngần thiết tha

Tâm thành trí gẫm Pháp Hoa

Ơn Người tịnh độ chan hòa chúng nhân.

 

                                    

Em có về…?

 

Em có về Sài Gòn?

Đêm ngả lòng với phố

Nơi trùng dương cách trở

Hẹn lòng mãi không xa

 

Dịu dàng trên phố hoa

Hong tóc huyền thơm nắng  

Chiều Bạch Đằng say đắm

Phút hò hẹn… vấn vương

 

Em có về giáo đường?

Chuông ngân lời Kinh Thánh

Phố xưa đêm Đông lạnh

Thánh ca vút nhiệm màu

 

Mình đi lễ bên nhau

Ưom xanh mùa ký ức

Sài Gòn đêm thao thức

Giọt cà phê ấm nồng

 

Em có mơ nắng hồng

Đường hoa Xuân trải rộng

Mình dìu nhau lối mộng.

Em có về không em?

 

   Nhật Quang