Chùm thơ tứ tuyệt của Đào Minh Tuấn

621

1. Trà

Bên góc nhỏ thưởng trà
Tóc bạc trắng phôi pha
Khứ lai dăm câu chuyện
Thương lắm bóng quê nhà…

2. Chuông

Chuông Huyền Không vọng tiếng
Từng chiếc lá rơi nghiêng
Bóng cà sa trong gió
Trầm hương ngát cõi thiền…

3. Sen

Đóa sen vừa hàm tiếu
Đương nhập cõi tiêu diêu
Hư vô buồn không nói
Đọng dáng em mỹ miều…

4. Trăng

Ve sầu kêu rỉ rả
Gió đi về thướt tha
Nhẹ tênh sương rớt giọt
Thềm khuya ánh trăng ngà…

Đ.M.T