Chùm thơ viết về Hà Nội – Đỗ Anh Thư

804

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chắc vì sóng cuộn từ hôm ấy/ Nên buổi em về – trở tiết ngâu.

Hồ Hoàn Kiếm

 

Cổ Tháp soi lòng nước 

Trầm lặng dưới trời mây 

Chuyện của ngàn năm trước 

Như mới vừa qua đây 

 

Tổ tiên mình đánh giặc 

Trời đất cũng ứng linh 

Quy thần dâng gươm báu 

Lê Lợi trừ quân Minh 

 

Ta về thăm Hoàn Kiếm 

Không còn thấy cụ rùa 

Xa xa, dường ẩn hiện 

Bóng hình từ muôn xưa. 

 

 

Trở gió

 

Em ra Hà Nội mùa thưa gió 

Cuối Hạ  – đầu Thu, lá chửa vàng 

Mà nghe thấy tiếng lòng như ngỏ

Một khúc thơ tình đã xốn xang.

 

Em đi dưới nắng, hồng lên má 

Bóng đổ theo chân – bóng ngả dài 

Thời gian, thôi nhé!  đừng vội vã 

Hãy để cho người được sánh vai.

 

Nước ở Hồ Tây chẳng mấy sâu 

Sao con sóng gợn tựa giang đầu?

Chắc vì sóng cuộn từ hôm ấy 

Nên buổi em về – trở tiết ngâu.

Đ.A.T