Chùm thơ xuân của Lê Xuân

216

Tìm em mùa xuân 

Anh tìm em nhặt tiếng cười
Để tim đọng lại những lời ước mong
Anh đi từ hạ sang đông
Gặp mùa xuân tận đáy lòng thẳm xa
Nụ cười, sáng một màu hoa
Lời tình trao cứ thiết tha bồi hồi.


Tác giả Lê Xuân.

Mưa xuân

Mưa xuân rắc bụi mơ màng
Cỏ cây, hoa lá tỏa ngàn sắc hương
Bướm ong chao lượn muôn phương
Người đi trẩy hội con đường thơm hoa
Giấu trong ánh mắt thẳm xa
Cung đàn xuân của tim ta dâng đời.

Đêm xuân

Hoa mai ngậm ánh nắng chiều
Cúc xinh giấu biết bao nhiêu ánh vàng
Đêm xuân xao xuyến, mơ màng
Sáng ra đã thấy muôn vàn nụ xuân.

L.X