Chùm thơ xuân của Trần Thị Bảo Thư

425

Tiếng chim xanh

Áo nhung ở lại Tết xưa
Hương xuân kẻ chỉ qua mưa rắc phùn

Sang canh kính cẩn từ đường
Cầu mong trời đất an nương mọi nhà

Trở về nép áo mẹ cha
Ngắm hoa đào nở thật thà góc sân

Xuân đi xuân đến bao lần
Con đường quê cũ lại dần dần xa

Giao thừa rót rượu mời ta
Thì say một chuyến lội qua tuổi mình

Dở xem nếp gấp áo lành
Hơi tay mẹ vẫn ấm quanh cõi người

Bình minh năm mới lên rồi
Bắt đầu là tiếng chim bời bời xanh…

Sắc xuân

Đã thấy Tết bồi hồi trong sắc gió
Cánh én về ủ lại nét đông tan
Xuân nhón nụ, chiếc đào phai chớp nhẹ
Tà mây rơi xanh nõn ở sau ngàn.

Chờ xuân

Có những ngày chờ xuân tôi thắp lá
Sắc vàng rơi những đốm lửa thu buồn
Có mùa hoa gối trên giấc điệp
Bình minh thơm hương sắc nụ hôn nồng…
Tôi chờ mãi chỉ thấy mùa đông tới
Những đốm vàng đã phai nhạt dấu sương
Gốc cổ thụ cạy nứt thân ra đọt
Tiếng vặn mình bồi lở phía dòng sông.
Có những ngày tôi hóa xuân mà đợi
Bến mây xa con thuyền cũ giương buồm
Nể tình tôi, gió chuyển mùa diệu vợi
Trăng ngoài vườn rơi rất nhẹ như buông…

T.T.B.T