Cõi sống của thơ – Thơ Nhật Chiêu

757

Chân dung nhà thơ Nhật Chiêu – Ảnh: Ông Đồ Nghệ

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cõi sống của thơ là bài thơ gồm có ba khúc: Thơ tự hát thôi, Thơ hát trong cỏCái đẹp tìm thơ của nhà thơ Nhật Chiêu. Tuy ba khúc thơ độc lập nhưng lại có sự liên kết vô hình ở ba thế giới thần linh, cõi tình và cõi người. Lời thơ dường như giản dị nhưng nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra lối chơi chữ tài tình với “lệ buồn/ rơi – âm giaimi hay “tóc buồn/ chải xuống – phasi trong một bài hát tụng ca cõi tình. Với Nhật chiêu, thơ làm nên cõi tình và cõi người. Và, thơ ấy chính là cõi linh thiêng.

VCPN

 

Thơ tự hát thôi 

Thần linh

thở buồn vào núi

ta nghe

ờ ta nghe mà

Thần thở cả vui vào sóng

vào bước xuân thì em qua

 

Thần linh

bao lần lãng đãng

phàm thiêng

đâu cũng như nhà

Thần rắc

giọt mưa giọt nắng

giọt tình

mới đẫm phong ba

 

Thần chợt nghe

thơ cất tiếng

từ đâu mà

thơ ra đời

từ tuôn suối nguồn

động biển

Thần ơi

thơ tự hát thôi

 

 

Thơ hát trong cỏ 

Ẩn mình

em hát trong chiều

như một

giấc mơ biết hát

chiếc lá thu nào em nhặt

là ta đi lạc đìu hiu

 

Câu hát

ẩn mình trong ngấn

lệ buồn

rơi âm giai mi

làn thơ

ẩn mình trong mái

tóc buồn

chải xuống pha si

 

Ẩn mình

thơ hát trong cỏ

ngân nga

cánh gió côn trùng

em nghiêng đôi bờ ngực nhỏ

mà rung mãi nhịp không trung

 

 

Cái đẹp tìm thơ

Cái đẹp tìm thơ mê mải

như ai tìm ai đó giờ

khi em tìm em đâu đấy

trong đáy hồ xanh

                           của thơ

 

bởi mây tìm trời vô tận

và bay ngơ ngẩn thiên thu

bởi tình vẫn đi tìm tứ

đẩy thuyền em tới

                           viễn du

 

bởi xưa tìm nay cõi sống

mà em đẹp lên từng mùa

ly rượu em cầm đỏ mọng

tìm môi em thấm

                        xuân tơ

N.C