Cung bậc – Chùm thơ Hữu Dũng

187

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cũng là/ cung bậc ấy thôi/ Mà sao/ cảm xúc/ xa xôi ùa về…

Ảnh minh họa

Cung bậc

 

Cũng là

cung bậc ấy thôi

Mà sao

cảm xúc

xa xôi ùa về

Bao yêu thương

bấy sắt se

Mùa đông hối hả,

ngày hè chìm sâu

 

Tơ đồng

vọng khúc

đêm sầu

Một con chim mộng

rã rời cánh bay

Bưng tay đầy chén rượu cay

Nghe trong man mác, hoa cau trắng đầu…

 

Vẫy tay

 

Vẫy tay

từ biệt lần đi

Coi như bóng chiếc

còn gì nữa đâu

Lần đi

chỉ một nhịp cầu

Mà sao

cách trở, u sầu đầy vơi

 

Vẫy tay

tàn cuộc ước mơ

Nghe trong ấm ức,

dại khờ vương mang

Bao xuân mộng

hoá lỡ làng

Một màu u tịch

bàng hoàng dấu xưa

 

Vẫy tay

là cuộc tiễn đưa

Thuyền rời xa bến,

gió mưa nổi chìm

Biết rằng máu chảy về tim

Sao lòng bịn rịn cánh chim hải hồ?

  H.D