Danh sách đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT cấp cơ sở

1847

Hội đồng Hội Nhà văn Việt Nam (cấp cơ sở) trân trọng thông báo Danh sách các tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học, nghệ thuật năm 2020.

 

I/ Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”

1. HOÀNG TRUNG THÔNG (Đường chúng ta đi, tập thơ, 1960; Những cánh buồm, tập thơ, 1964; Đầu sóng, tập thơ, 1968; Tiếng thơ không dứt, tập thơ, 1989)

2. BÙI HIỂN (Tâm tưởng, tập truyện, 1985; Trong gió và cát, tập truyện và ký, 1965; Hoa và thép, tập truyện, 1972)

3. MAI QUỐC LIÊN (Tiểu luận và phê bình văn học)

4. THANH THẢO (HỒ THÀNH CÔNG) – (Trường ca chân đất)

5. KIM LÂN (NGUYỄN VĂN TÀI) – (Con chó xấu xí, truyện ngắn; Ông lão hàng xóm, truyện ngắn; Ông Cả Ngũ, truyện ngắn)

6. PHONG LÊ (LÊ PHONG SỬ) – (Thơ văn Hồ Chí Minh những giá trị vĩnh cửu, bút ký, tiểu luận 2013;  Trăm năm trong cõi-Về một thế hệ vàng văn chương Việt Nam hiện đại, 2015)

 

II/ Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

1.  PHAN TRỌNG THƯỞNG- (Những vấn đề lịch sử văn học kịch Việt Nam (nửa đầu thế kỷ XX), chuyên luận; Thẩm định các giá trị văn học, tiểu luận )

 1. HOÀNG TRẦN CƯƠNG (Trường ca Trầm tích; Trường ca Long mạch)

3. PHẠM ĐÌNH ÂN (Phấn hoa bay, tập thơ; Mầm mưa sao, tập thơ)

4. LÊ CHÍ (LÊ CHÍ TRƯỜNG) – (Thời gian, tập thơ; Hạc, tập thơ )

 1. NGUYỄN VĂN THỌ – (Vàng xưa, tập truyện ngắn, Quyên, tiểu thuyết)
 2. TRẦN ANH THÁI – (Đổ bóng xuống mặt trời, trường ca; Mỗi loại hoa một mặt trời hay; Bão không đến từ biển, trường ca)
 3. NGUYỄN QUỐC TRUNG – (Đất không đổi màu, tiểu thuyết)
 4. NGUYỄN HUY THIỆP – (Tướng về hưu, tập truyện ngắn; Những ngọn gió Hua Tát)
 5. DƯƠNG DUY NGỮ- (Rước chữ, tập truyện)
 6. VĂN LINH (TRẦN VIẾT LINH) – (Goòng, tiểu thuyết; Tiểu đoàn 2, truyện phim)
 7. TRẦN HÙNG (TRẦN XUÂN HÙNG) – (Vườn khuya, tập thơ; Gọi bạn, tập thơ)
 8. NGUYỄN BẮC SƠN (NGUYỄN CÔNG BÁC) – (Chúng ta đến với nhau, ký; Lửa đắng, tiểu thuyết)
 9. NGUYỄN HOA (NGUYỄN HOA KỲ) – (Thắp xanh niềm tôi, tập thơ)
 10. VŨ DUY THÔNG – (Vũ Duy Thông 100 bài thơ, tập thơ Cụm tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi: Về thăm bà nội, truyện ngắn; chiếc nôi trên vách đá, truyện dài; Tôm – sống – gửi và bác cua già, truyện ngắn; Tiếng gọi của bầu trời, truyện ngắn)
 11. LÊ VĂN VỌNG – (Năm tháng chưa xa, truyện ký; Nhịp cầu, tiểu thuyết; Người của hôm nay, tập thơ; Mía ngọt cho ai, tập thơ)
 12. NGUYỄN HỮU NHÀN – (Tuyển tập Nguyễn Hữu Nhàn; Dốc nắng, tiểu thuyết, 1981)
 13. NGUYỄN QUANG HÀ (NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG) – (Thân Trọng Một-con người huyền thoại, truyện ký; Vùng lõm, tiểu thuyết)
 14. BÙI BÌNH THI – (Xiêng Khoảng mù sương, tiểu thuyết; Hành lang phía Đông, tiểu thuyết; Kiếp người, tập truyện ngắn)
 15. VIỆT PHƯƠNG (TRẦN QUANG HUY) – (Cửa mở, tập thơ, 1970)
 16. TỪ NGUYÊN TĨNH (LÊ VĂN TĨNH) – (Mối tình chàng Lung mù, tập truyện ngắn; Cõi người, Tiểu thuyết)
 17. TRẦM HƯƠNG (BÙI THỊ THỦY) – (Trong cơn lốc xoáy, tiểu thuyết; Chuyện năm 1968, tập truyện ký)
 18. NGUYỄN BẢO (NGUYỄN NGỌC BẢO)- (Thượng Đức, tiểu thuyết; Ảo ảnh, tập truyện ngắn)
 19. THẠCH QUỲ (VƯƠNG ĐÌNH HUẤN)- (Thạch Quỳ, thơ chọn lọc)
 20. HÀ KHÁNH LINH – (Thúy, tiểu thuyết; Tình người trong chiến tranh và sau chiến tranh, tiểu thuyết)
 21. THANH TÙNG (DOÃN TÙNG)- (Thời hoa đỏ, tập thơ)
 22. NGUYỄN XUÂN THÂM – (Tìm trầm, tập thơ)
 23. HUY PHƯƠNG (NGUYỄN HUY PHƯƠNG)- (Xi măng, tiểu thuyết)
 24. VĂN CHINH (ĐINH VĂN CHINH)- (Lần đối thoại thứ hai, tiểu thuyết; Đa cực và điểm đến, phê bình tiểu luận)
 25. NGUYỄN PHAN HÁCH – (Tập truyện ngắn Nguyễn Phan Hách)
 26. HOÀNG MINH CHÂU – (Dọc đường thơ, tuyển thơ Hoàng Minh Châu)
 27. NGUYỄN THẾ PHƯƠNG (NGUYỄN XUÂN PHÊ) – (Đi bước nữa, tiểu thuyết; Nắng, tiểu thuyết)
 28. HÀ MINH TUÂN (NGUYỄN VĂN TRÍ)- (Trong lòng hà Nội, tiểu thuyết; Hai trận tuyến, tiểu thuyết; Vào đời, tiểu thuyết; Vẻ đẹp bình dị, tiểu thuyết)
 29. XUÂN THIÊM (PHẠM XUÂN THIÊM) – (Người trai Bình Định, truyện thơ; Xuôi dòng Nậm Na, trường ca, 1964. Giữa khoảng trời mây bông)
 30. TUYẾT NGA (NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA)- (Viết trước tuổi mình, tập thơ; Ảo giác, tập thơ)
 31. NGUYỄN TRỌNG TÂN – (Đò chiều, tập truyện ngắn; Thư về quá khứ, tiểu thuyết)
 32.  ĐỨC HẬU – (Truyện ngắn chọn lọc Đức Hậu; Khúc giã biệt, tập truyện ngắn)

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Theo Vanvn.net