Danh sách ủng hộ kinh phí web Hội đợt 3

477

20.6.2018-22:45

NVTPHCM- Trong những tháng đầu năm 2018, Ban Điều hành Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà văn TP.HCM đã nhận được sự đóng góp kinh phí hỗ trợ hoạt động của website. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các nhà văn và mạnh thường quân!

 

Sau đây là danh sách những người ủng hộ kinh phí cho website Hội đợt 3:

 

Hội Nhà văn TP.HCM: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

Nhà thơ Cao Duy Bằng: 5.000.000đ

Nhà thơ Chử Thu Hằng: 5.000.000đ

Nhà thơ Phạm Trung Tín: 5.000.000đ

 

Nhà thơ Phạm Quang Tiễn: 2.000.000đ (Hai triệu)

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu: 2.000.000đ

Nhà thơ Thành Chung: 2.000.000đ

Nhà thơ Hà Thiên Sơn: 2.000.000đ

 

Nhà văn Trúc Phương: 1.000.000đ (Một triệu)

Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thuỷ: 1.000.000đ

Nhà thơ Trần Văn Khang: 1.000.000đ

Nhà thơ Đặng Tường Vy: 1.000.000đ

 

Nhà thơ Văn Nguyên Lương: 500.000đ (Năm trăm ngàn)

 

Nhà thơ Nguyên Hùng: 300.000đ (Ba trăm ngàn)

 

Nhà thơ Bạch Nhật Phương: 200.000đ (Hai trăm ngàn)

Nhà văn Mai Quang Chung: 200.000đ

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…