Đề cử tác phẩm dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022

426

Như đã thông báo, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng kính mời các nhà văn cùng bạn đọc trong cả nước tham gia phát hiện, giới thiệu, tự đề cử tác phẩm văn học xuất sắc thuộc các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học Dịch, Văn học thiếu nhi, và Giải thưởng Tác giả trẻ… năm 2022.

THƯ MỜI

Kính gửi: Toàn thể các nhà văn, các tác giả và bạn đọc cả nước

Để tránh bỏ sót những tác phẩm văn học hay trong công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng kính mời các nhà văn cùng bạn đọc trong cả nước tham gia phát hiện, giới thiệu, tự đề cử tác phẩm văn học xuất sắc thuộc các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học Dịch, Văn học thiếu nhi, và Giải thưởng Tác giả trẻ (riêng Giải thưởng Tác giả trẻ chỉ dành xét cho tác giả có tuổi đời dưới 35, với bốn thể loại văn học: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học Dịch), với các tiêu chí sau:

1. Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10.2021 (quý 4/2021) đến hết tháng 9.2022 (quý 3/2022), theo hạn nộp lưu chiểu.

2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên, với Giải thưởng Tác giả trẻ, chỉ xét cho một tác giả).

Thời gian nhận tác phẩm:

Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử là ngày 01.10.2022

Tác phẩm tham dự giải thưởng phải được sự đồng ý của tác giả.

Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 3 bản sách kèm theo thư giới thiệu. (Không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).

Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về:

Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội (nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ).

Sách đã gửi dự xét giải không trả lại.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành biết ơn sự giúp đỡ của quý bạn đọc đối với công việc hàng năm của chúng tôi.

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

                          PHÓ CHỦ TỊCH

 Nhà văn Nguyễn Bình Phương