Đêm hội sông Hoài – Thơ Phan Văn Dũng

517

Thăm núi Bài Thơ 1*

Ngày thơ, thăm núi Bài Thơ
Truyền Đăng Sơn Hạ 2* soi bờ cõi thiêng
Mênh mông sóng nước Bạch Đằng
Mây ngàn in bóng con thuyền cánh dơi 3*
Đá in di bút của Người
Hồn thơ bát ngát, xanh trời Hạ Long.

Ghi chú: 1* Núi Bài Thơ nguyên xưa có tên Truyền Đăng, là đồn biên phòng để đốt lửa báo tin khi có giặc.
2* Mùa xuân năm 1468, vua Lê Thánh Tông đi duyệt võ trên sông Bạch Đằng đã mài đá đề bài thơ: Truyền Đăng Sơn Hạ. Từ đây núi Truyền Đăng được gọi là núi Bài Thơ.
3* Loại thuyền đánh cá người dân Bạch Đằng đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1288.

Đêm hội sông Hoài

Thuyền trôi chầm chậm trên sông Hoài,
Phố cổ đêm rằm đèn lồng soi.
Trăng lên bát ngát từ Cửa Đại,
Ngọn gió xuân thì, nhẹ hương đưa.

P.V.D