Đời lá – Chùm thơ Anh Thư Đỗ

723

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Không còn gì

Và mục ruỗng phân hủy từng chiếc lá 

Đất vùi chôn bao cặn bã cuộc đời 

Và tất cả sẽ không là gì cả 

Ân oán cõi người rồi đến lúc buông xuôi!

 

 

Lá rơi

Một chiếc lá rơi 

Gốc chưa đủ ấm

Hai chiếc lá rơi 

Cây vẫn cỗi cằn

Ba chiếc lá rơi 

Đất sang màu thẫm 

Bốn chiếc lá rơi 

Sự sống nẩy mầm

 

Nhiều chiếc lá rơi 

Tự mình phân hủy 

Tận hiến cuộc đời 

Thủy chung bền bỉ

Đồng lòng nuôi dưỡng 

Cây trổ mầm xanh 

Phải đâu là chết  

Lá yêu cội cành. 

 

 

Vui buồn như chiếc lá trôi

Miên man dâu bể cuộc đời

Bềnh bồng – chiếc lá nửa vời – trôi ngang

Mặc cơn sóng cuộn phũ phàng

Mượt mà trong sắc thu vàng… lá trôi

 

Những vui buồn của lòng tôi

Như màu lá thắm – chiều phơi giữa dòng

Cứ miên man – cứ bềnh bồng…

Một mình – theo những thăng trầm thế gian.

 

 

Ảo ảnh

Những chiếc lá 

dưới ánh chiều trong vắt 

 

Rơi nhẹ nhàng 

lay lắt níu hoàng hôn 

 

Và cơn gió 

kéo dài thêm khoảnh khắc 

 

Lá phiêu du 

theo ảo ảnh mê hồn.

 

 

Lá khô

Lá vàng rơi theo gió 

Từ nay vĩnh biệt cành 

Mặt trời càng sáng tỏ 

Chiếc lá càng khô nhanh

 

Xong một đời tận hiến 

Lá mục ruỗng thân tàn 

Mặc sự đời di biến 

Lá không còn liên quan

 

Buông rồi bao chấp niệm 

Xóa sạch hết sầu bi 

Như một điều ứng nghiệm 

Hồn lá giờ vô vi. 

A.T.Đ