Giấc mơ sông Thương – Thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành

1371


Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành.

 

Giấc mơ sông Thương 1

Hoàng hôn
mơm mớm mép chiều
Dòng Thương ngủ dưới xiêu xiêu khói chàm
Mắt người
se mấy sợi lam
Dệt tôi vò võ
non ngàn cuối đông
Cải trắng
như cải chưa chồng
Em trinh
như bến đò không bóng đò
Sông Thương
ai giận để cho
Câu quan họ khép cửa tò vò đêm
Then trời
đã đóng chưa em
Cho ta mở yếm
lụa mềm buộc nhau
Vân vê
giữa cõi không màu
Ngón nào ngơ ngác
trong nhàu nhĩ đêm
Câu ca
thiêm thiếp bên thềm
Bình minh thở
dưới môi em đậm đà
Hoa ơi
đừng trắng điêu ngoa
Để trinh
một giấc
thật thà
có nhau…

 

Giấc mơ sông Thương 2

Ngón cầm

vạt yếm ngọc ngà

Chiều thoai thoải xuống

khúc ca mời trầu

Sông Thương

mắt mẹ nông sâu

Khua chèo Kinh Bắc,

đò câu dùng dằng

Hoàng hôn

non nõn chờ trăng

Bờ em khem khép

mắt vằng vặc đêm

Sợ đau

cả dải yếm tiên

Tay hờ buộc

để cõi thiền

phân vân

Em nhìn

phai bớt mùa xuân

Cuốc kêu giã bạn

cũng tần ngần im

Mắt người

vớt chút xuân chìm

Dưới bờ côi cút

đợi chim khách về

Sông Thương

ngủ một dáng quê

Trăm năm

chảy lẫn

tóc thề, cỏ may

Câu quan họ

khóc cuối ngày

Tiễn chiều vào chết

dưới bầy nắng thưa

Tôi về

nước mắt cạn chưa

Mà trời Kinh Bắc

chiều mưa lưng tròng

Bến Thương

trắng đục đôi dòng

Chiều Sim

quành quạnh

chong chong

đợi đò…

 

Giấc mơ sông Thương 3 

Tóc người

vương một sợi thôi

Giăng Thương mắc nhớ

ngày tôi đôi dòng

Tha nhân

chìm giữa đục trong

Mắt trời quan họ

chảy cong giọt thiền

Tôi cầm

tù tội trăm miền

Giam vào cũi

vạt yếm tiên đũi sồi

Dầm mình

giữa khúc đàn môi

Thấy bờ sông ấy

khóc lời phù sa

Thấy em

nhu nhú nuột nà

Thấy trời thèn thẹn

Thấy toà thinh câm

Thấy xuân

mặc áo chùng thâm

Thấy mùa mòng mọng

Thấy tần ngần em

Thấy bùn

muốn vấy khát thèm

Trên gót chân bụt

khua đền đài trăng

Dòng Thương

ngủ dáng phật nằm

Gối giấc nhân thế

ngàn năm thăng trầm

Sông em

chảy suối tóc ngần

Chia dòng trong đục mộ phần nhân gian…

 

Giấc mơ sông Thương 4

Chạm vào

trái đất cũ gầy

Thấy nước mắt chảy

ngập bầy nhân gian

Thấy dòng Thương ấy hoang tàn

Thấy ngón chàm

gẩy phím đàn trăm năm

Thấy trong đông muộn căm căm

Em tôi ngậm buốt

môi cầm rưng rưng

Thấy đàn bê nõn

đã từng

Quỳ trên đồng cỏ

lạy vừng mở ra

Thấy lâu đài cát

nguy nga

Thấy thiên đường

những thây ma gọi bầy

Thấy em

bên lũ quạ gầy

Từ trong khoé mắt

mặn đầy biển đông

Thấy ngọn sóng

khóc trong lòng

Thấy biển tổ quốc

cha ông ngậm cười

Thấy bốn ngàn giấc khôn nguôi

Nghe ngực Trọng Thuỷ

đập đời Hán nô

Thấy biên ải

trắng khăn xô

Thấy trong tim mẹ

rừng mồ vô danh

Tôi cầm kinh kệ ngọc lành

Cứu rỗi

buổi sắp mong manh chợ chiều

Từ trong

đáy của phiêu diêu

Tôi nghe tận thế

nói điều nhiễu nhương

Tôi về

chèo khúc sông Thương

Câu quan họ tắt

trên đường đò đưa

Đất trời

bủa chiếc lưới thưa

Tôi chài tăm tối

ngày chưa sáng đèn

Sông Thương

như chiếc cũi đêm

Giam đầy

mắt mẹ

màu đen

đôi dòng…

 

Giấc mơ sông Thương 5

Sáng về

hái lá môi mềm

Trưa quệt vôi đắng

Chiều têm cơi trầu

Trăng mấy thì

dậy nông sâu

Ngực trời nòn nõn

một bầu thiên thu

Rượu xuân

chuốc nụ tầm vu

Bóng chiều thoi thóp

Tôi từ từ say

Hoàng hôn

nhấp đã cạn ngày

Mắt người xăm xắp

heo may lưng tròng

Tay đêm

chạm đáy lưng ong

Tôi như đò goá

phải lòng bến Thương

Cải vàng

hoai hoải như dường

Màu tôi tám hướng

bốn phương nổi chìm

Chiều mòn chân

bến sông Sim

Cầm câu quan họ

tôi tìm em tôi

Lúng liếng

là lúng liếng ơi

Ba lô đèo đẽo

một đời sương sa

Gối ngực

lên giấc quan hà

Mơ đôi

gót ngọc

nuột nà

khua trăng…

 

Giấc mơ sông Thương 13

Mẹ giặt
chiếc áo nâu sòng
Mồ hôi giũ mặn
cả dòng sông Thương
Ráng đỏ
ngân ngấn mười phương
Chiều rươm rướm máu
vô thường lạnh môi
Mẹ già
giặt tiếng ru nôi
Giặt luôn
cả tuổi thơ tôi giữa dòng

Chiều nay
Nắng trắng mòn sông
Bến Chia Ly trắng
Trong trong
Nhàu nhàu
Năm xưa
mẹ giặt thương đau
Cha đi trận.
Trắng chiều màu khăn tang
Mẹ vịn
mòn đá cổng làng
Lưng chờ
võng cả mấy hàng cau cong
Mẹ giặt
chiếc áo nâu sòng
Tay cào mười ngón
xuống lòng sông quê

Chiều nay
con đã trở về
Chiều sim tím
đã tái tê lưng đồi
Thiên thu
giặt mộ mẹ tôi
Trầu như nhỏ máu
dập dồi xuống cơi
Nắng chiều
Kinh Bắc
phơi phơi
Rưng rưng ngọn bấc.
Đầy trời gió lay…

 

Giấc mơ sông Thương 26

Mẹ già
nằm giữa cội cây
Mắt chiều đã rủ
xuống đầy nhân gian

Con buồm
no những điêu tàn
Chở theo nước mắt
non ngàn tiêu diêu

Mẹ về,
ràng rạc trời chiều
Hoang đàng dâu bể
bóng Kiều
lời ru…

Mẹ về
Sông khóc tầm vu
Hai dòng trong đục
chảy mù mù tôi

Mẹ tôi
gieo hạt bời bời
xuống đồng nước mắt
Tôi ngời ngời thơm

Khăn chiều
liệm phủ Lạng Thương
Lúa ngô quỳ lạy
trăm đường mẹ qua

Mẹ về
Dúm đất là nhà
Cổ khâu
làm áo tha ma ngút ngàn

Dòng Thương
nước mắt chan chan
Xức thơm ngà ngọc
mẹ quàn non xanh

Lá vàng
ngủ giấc cội cành
Trăm năm một kiếp
cầm canh xuống đời

Mẹ ơi
Giăng gió chết rồi
Hoàng hôn
khóc đứng
khóc ngồi
triền sông…

 

Giấc mơ sông thương 29

Mắt người hong mấy vạt mưa
Khô trời quan họ.
Gọi trưa lên đầy
Nhớ nhau,
ướp mặn khoé ngày
Chân chim rạn xuống guộc gầy bến Mom*

Tôi đi.
Sen khóc bờ Thương
Ba lô thơm nhuỵ em dường thôi rơi
Mắt quê quành quạnh cuối trời
Người quê thì nõn.
Tôi vời vợi xa
Ngày gieo đầu súng mầm hoa
Đêm đêm hái nụ trăng ngà non tươi

Tôi về tìm bóng em tôi
Người đi bỏ lại vết môi xuống ngày
Bến Mom
giờ vẫn guộc gầy
Râu ngô thoi thóp một bầy phơi sương
Em đơm bồ kết bờ Thương
Để tình tôi trót tẩm hương bao giờ

Đêm trộn thuốc súng vào thơ
Có mùi con gái chạm hờ hững trăng
Gió ngàn gào khóc đồng bằng
Ba lô ướt cả mắt vằng vặc nhung

Em thơm lừng lựng Liên Chung
Bến Mom.
Rầy rạc.
Rừng rừng.
Lệ hoa…

 

Giấc mơ sông thương 33

Sông Thương
khóc giấc phù trầm
Chiều chần chật
cựa trong mầm cỏ cây

Hoàng hôn
sóng sánh mi mày
Ngực đê
đập giấc vơi đầy của sông

Run run
đếm mảnh vỡ lòng
Đêm chờ em
Mắt chong chong chân về

Vạt trời
tay ngọc vân vê
Da non
ngủ giữa bốn bề nắng non

Em giam ngực tối khát mòn
Tôi cầm chum chúm
vòng ôm chật trời

Áo nhau
rách mất cả rồi
Tôi về
xin gối giấc đồi giai nhân

Mắt thơ
em khép nửa vần
Nửa vần
tôi với da trần
em đang
khỏa thân trên sóng địa đàng
Bờ Thương
mà mượt
đôi hàng
lách lau…

 

Mùa sấu rụng 36

Mặt trời lẫm chẫm lên rồi
Những vòm sấu rụng đã vơi tán ngày

Tóc mềm,
em xoã hoa mây
Mắt cười,
rêu cũ lên đầy non phơi
Ngất thơm
da lụa mọc mời
Thân em tôi chiết từ trời cao xanh
Môi tôi
run rẩy ngày hanh
Vẫn chờ để được đắp manh môi người
Những bờ tóc rối ngược xuôi
Ngủ trong ngực tối
cứ rười rượi da
Ruộng em là dải thiên hà
Tôi gieo tinh tú.
Tôi tra giống ngàn.
Bàn tay
ngược triền thân ngoan
Từng ngón
như mới ra ràng tập yêu

Ta như sợi chỉ no diều
Đêm nay cùng đứt mà phiêu chật trời…

N.P.L.T