Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2021

436

Ngày 8/2/2022, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội – nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ký Quyết định số 26/QĐ-HV về việc trao Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn năm 2021.

Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng những tác phẩm văn học xuất sắc trong năm cho các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lí luận – phê bình, Văn học dịch và Văn học thiếu nhi. Giải thưởng năm 2021 được trao cho 4 tác phẩm của 4 tác giả:

Văn: Tiểu thuyết Một ví dụ xoàng của tác giả Nguyễn Bình Phương.

Lý luận phê bình: Tập lý luận phê bình Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa của tác giả Trương Đăng Dung.

Văn học dịch: Tiểu thuyết Châu Phi nghìn trùng của tác giả Isak Dinesen, bản dịch của Hà Thế Giang.

Văn học thiếu nhi: Tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của tác giả Lê Văn Nghĩa.

Mỗi tác phẩm được giải kèm theo bằng chứng nhận và số tiền là 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng).

Xin chúc mừng các tác giả và dịch giả được trao giải thưởng xứng đáng!

Theo Vanvn