Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022

164

Từ kết quả sơ khảo và chung khảo, ngày 28.12.2022, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp nhất trí thông qua Giải thưởng Văn học năm 2022 trao cho 05 tác giả và Giải thưởng Tác giả trẻ trao cho 03 tác giả. Danh sách cụ thể như sau:

05 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học năm 2022

1- Giải thưởng văn xuôi: Tác giả Lý Lan (TP.HCM) với tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương (NXB Tổng hợp TPHCM).

2- Giải thưởng thơ: Tác giả Trần Lê Khánh (TP.HCM) với tập thơ Ngàn bài thơ khác (NXB Hội Nhà văn)

3- Giải thưởng thơ: Tác giả Nguyễn Bảo Chân (Hà Nội) với tập thơ Bóng của ý nghĩ. (NXB Thế Giới).

4- Giải thưởng văn học dịch: Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng (Hà Nội) với tiểu thuyết Hiệp sĩ thánh chiến của tác giả Ba Lan Henryk Sienkiewicz (NXB Văn Học).

5- Giải thưởng văn học thiếu nhi: Tác giả Trung Sỹ (Hà Nội) với tập truyện dài Thung lũng đồng vang. (NXB Trẻ).

03 tác phẩm đạt Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2022

1- Tác giả trẻ Lê Vũ Trường Giang (Thừa Thiên Huế) với tập truyện ngắn Bạc màu áo ngự. (NXB Tổng hợp TPHCM).

2- Tác giả trẻ Vĩ Hạ (Bình Thuận) với tập thơ Đi tìm những bóng người (NXB Hội Nhà văn).

3- Tác giả Trần Đức Tín (Cà Mau) với tác phẩm Chín nhánh da vàng (NXB Hội Nhà văn).

Xin chúc mừng các tác giả với niềm vui sáng tạo!

VANVN