Hà Thiên Sơn – Trẻ tiếng chuông ngân

315

 

Mười năm

Mười năm ta trở về xóm đạo

Cây đã lên cao lối đá mòn

Nóc giáo đường xưa giờ đã cũ

Vẫn còn trẻ mãi tiếng chuông ngân.

 

Mảnh vườn xưa

Sau năm tháng nhọc nhằn nơi phố thị

Ta trở về với mảnh vườn xưa

Sóng gió cuộc đời giờ lắng lại

Mùi hoa thơm cỏ dại sau nhà.

Nhà thơ Hà Thiên Sơn

 

Cánh đồng sau mùa gặt

Mùa gặt đi qua cánh đồng trơ gốc rạ

Nước cạn dần đọng lại vết chân trâu

Châu chấu cào cào khoe cánh mỏng

Đất trở mình nằm đợi những mùa sau.

 

Phong lan tím

Em tặng ta một giò phong lan tím

Thế rồi bịn rịn bước chân quen

Đêm qua sương xuống trời se lạnh

Hoa đã úa nhiều hương vẫn thanh.

 

Rượu nồng

Em như chiếc cốc trong bàn tiệc

Ta rót vu vơ mãi chẳng đầy

Ta uống tình em và uống cả

Rượu nồng với một chút son môi.

 

Hà Thiên Sơn