Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hoãn ngày Đại hội

1170

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm nay, ngày 10-11, Ban Tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ VIII (2020-2025) Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo về việc tạm hoãn ngày Đại hội.

Theo thông báo, do công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn chỉnh một số mặt nên Đại hội Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2020-2025) dự định tổ chức vào 2 ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3 không thể tổ chức vào thời gian và địa điểm như trong thư mời đã gởi đến toàn thể hội viên.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội VIII sẽ được thông báo sau.

Ban Tổ chức Đại hội chân thành xin lỗi các Hội viên.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ VIII Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Trần Văn Tuấn đã ký.

P.V