Hội Nhà văn TP. HCM đầu tư sáng tác cho hội viên đợt II năm 2019

1109

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội Nhà văn TP. HCM vừa công bố Quyết định đầu tư hỗ trợ hoàn thành tác phẩm văn học đợt II năm 2019 cho 22 hội viên, trong đó có 8 tập văn xuôi và 14 tập thơ.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Vào ngày 7-9-2019, tại trụ sở Hội Nhà văn đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Thẩm định đầu tư tác phẩm văn học do nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội chủ trì, với sự tham dự của nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch thường trực, nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch, nhà văn Bích Ngân – Uỷ viên Thường vụ, nhà văn Trầm Hương – Trưởng ban Sáng tác và quảng bá tác phẩm (một thành viên của hội đồng là nhà thơ Trương Nam Hương – Trưởng ban hội viên đã vắng mặt, có gửi bản thẩm định). Ngoài ra còn có nhà thơ Phan Trung Thành – Chánh văn phòng Hội làm thư ký cuộc họp và cô Đinh Ngọc An Khuyên – Kế toán của Hội.

Qua bàn bạc tranh luận, căn cứ vào chất lượng tác phẩm, các thành viên hội đồng thẩm định đã thống nhất chọn 22 tác phẩm của 22 tác giả để đầu tư, với tổng số tiền hỗ trợ đợt II năm 2019 là: 184.000.000 đồng (Một trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn).

Về văn xuôi, có 8 nhà văn nhận hỗ trợ: Nguyễn Văn Thịnh, Trịnh Bích Ngân, Vũ Khắc Tĩnh, Trần Huy Minh Phương, La Thị Ánh Hường, Tôn Nữ Thu Thủy, Nguyễn Trường, Phan Đạt Ninh.

Về thơ có 14 nhà thơ: Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Trần Hữu Dũng, Mai Trinh Đỗ Thị, Đặng Nguyệt Anh, Tô Minh Yến, Nguyễn Doãn Hải, Phạm Thanh Bình, Đào Trường San, Thành Chung, Đỗ Huy Thanh, Vũ Đình Đại, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Văn Thưởng.

Các nhà văn, nhà thơ được hỗ trợ sẽ được Văn phòng Hội liên hệ làm thủ tục.

VCPN