Hội Nhà văn TP.HCM mời họp Đảng viên Hội viên

655

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thực hiện nghị quyết Ban Chấp hành, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà văn khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội toàn thể, nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025). Hội Nhà văn TP.HCM mời các Nhà văn là đảng viên dự họp hội nghị.


Hội Nhà văn là tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp nên vai trò trách nhiệm xây dựng Hội của Đảng viên rất quan trọng.

Vì thế, Ban tổ chức đại hội kính mời tất cả các Hội viên là đảng viên đến dự hội nghị góp ý về nội dung quan trọng của Đại hội, đặc biệt là vấn đề nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Thời gian: 8h30 thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020
Địa điểm: Số 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh (Hội trường A tầng 2).
Trưởng ban tổ chức Đại hội ông Trần Văn Tuấn đã ký