Hội Nhà văn TPHCM công bố giải thưởng và danh sách Hội viên mới

784

Sáng 15/12/2023, Ban chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Kết thúc cuộc họp, Ban Chấp hành đã thông qua và công bố các tác phẩm đoạt giải thưởng, tặng thưởng và kết nạp 32 hội viên mới. Dưới đây là Danh mục giải thưởng, tặng thưởng và Danh sách hội viên mới năm 2023. Lễ tổng kết công tác năm 2023 kết hợp trao giải và kết nạp hội viên mới sẽ được tổ chức vào sáng 12/01/2024.

I. Danh sách giải thưởng, tặng thưởng

GIẢI THƯỞNG

a. Giải Cống hiến được trao cho các tác giả sau đây đã có những đóng góp xuất sắc cho văn học:

1. Nhà thơ Hải Như (1923 – 2017)

2. Nhà thơ Đỗ Nam Cao (1948 – 2011)

Kèm theo số tiền 10.000.000 đ/mỗi giải (mười triệu đồng/mỗi giải)

b. Giải thưởng Văn học được trao cho tác giả Hoàng Lại Giang với tác phẩm Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo (truyện ký, NXB Chính trị quốc gia) kèm số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

c. Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tác giả Trung Dũng KQĐ (Nguyễn Trung Dũng) với tác phẩm Sài Gòn sót mấy con ve (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng) kèm số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

d. Giải thưởng Văn học trẻ được trao cho tác giả Huỳnh Trọng Khang với tác phẩm Bể trăng côi (truyện dài, NXB Trẻ) kèm số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Giải thưởng Văn học dịch được trao cho dịch giả J.B (Huỳnh Hữu Phước) với tác phẩm Con gái (tiểu thuyết của Camilie Laurens, NXB Phụ Nữ Việt Nam) kèm số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

TẶNG THƯỞNG

Trao tặng thưởng cho các tác giả tác phẩm sau đây, kèm số tiền tặng thưởng là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/tác phẩm:

Văn xuôi:

1. Nhà văn Thu Trân (Nguyễn Thị Thu Trân) với tác phẩm Người đi tìm bóng núi (tiểu thuyết, NXB Đà Nẵng);

2. Nhà văn Thạch Cương (Đặng Đức Thưởng) với tác phẩm Mưa lẻ (tiểu thuyết, NXB Tổng hợp TP.HCM).

Thơ:

1. Nhà văn Hoàng Đình Quang với tập Thơ mười năm (NXB Hội Nhà văn);

2. Nhà thơ Lương Minh Cừ với tập thơ Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch (NXB Hội Nhà văn)

Lý luận phê bình:

1. Tác giả Trần Bảo Định với tác phẩm Đọc thơ bạn (cảm nhận văn chương, NXB Tổng Hợp TP. HCM)

2. Tác giả Nguyễn Công Lý với tác phẩm Mấy tác giả văn học hiện đại ở Nam bộ (phê bình văn học, NXB Đại học quốc gia).

II. Danh sách hội viên mới

Thơ:

 1. Bà Ngọc Vân (Nguyễn Thị Ngọc Vân)
 2. Bà Lương Hương Lan (Lương Thị Hương Lan)
 3. Ông Phan Nhật Tiến
 4. Bà Minh Hạnh (Nguyễn Thị Hạnh)
 5. Ông Mai Tuần Biên (Mai Trọng Ba)
 6. Ông Vũ Thụy Nhung (Mai Hoàng Dũng)
 7. Ông Bùi Trọng Hiển
 8. Ông Phan Tùng Sơn
 9. Ông Trần Ngọc Mai
 10. Ông Nguyễn Xuân Lộc
 11. Bà Ngọc Tình (Nguyễn Thị Tính)
 12. Ông Ngô Minh Oanh
 13. Ông Vũ Tuấn (Võ Văn Tuấn)
 14. Ông Nguyễn Minh Tơ
 15. Bà Kim Châu (Tống Thị Kim Châu)
 16. Bà Nguyễn Thị Sơn
 17. Ông Bùi Đức Hiển
 18. Ông Tú Nhật (Bùi Đức Tú)
 19. Bà Trúc Linh (Nguyễn Thị Mai Linh)
 20. Ông Trường Lưu Thủy (Lý Triệu Khải)
 21. Phan Ngọc Quang
 22. Ông Lê Thanh (Lê Thanh Hùng)

Văn xuôi:

 1. Ông Nguyễn Huy Bang
 2. Bà Lệ Hồng (Lâm Lệ Hồng)
 3. Ông Nguyễn Quốc Bảo
 4. Ông Tử Dao (Bùi Linh Giang)
 5. Ông Phùng Quang Thuận
 6. Bà Cao Bảo Vy
 7. Ông Nguyễn Danh Vàn

Dịch thuật:

 1. Bà Phan Xuân Loan (Phan Thị Xuân Loan)
 2. Bà Trường An (Phạm Thị Thùy Lê)
 3. Ông Tăng Quảng Kiện