Hội Nhà văn TPHCM tạm hoãn Đại hội lần thứ 2

3116

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ban Tổ chức Đại hội Hội Nhà văn TPHCM quyết định tạm hoãn Đại hội Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 vì lý do chưa được Thường trực Thành ủy TPHCM thông qua Phương án nhân sự.

 

Do Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chưa thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, do vậy việc tổ chức Đại hội vào ngày 28 và 29 tháng 12 chưa thể tiến hành.

Vì thế, Ban tổ chức Đại hội quyết định tạm dừng việc tổ chức Đại hội cho đến khi  phương án nhân sự được Thường trực Thành ủy TPHCM thông qua.

Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau.

Một lần nữa Ban Tổ chức, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM gửi lời xin lỗi đến các Hội viên.

Ban Tổ Chức