Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh thông báo về trang web

874

(Vanchuongphuongnam.vn) – Kể từ ngày 02/8/2021, trang Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh là website chính thức của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh; trang Văn chương Phương Nam của Hội Nhà văn TPHCM trước đây được chuyển giao cho nhà thơ Phùng Hiệu tiếp tục khai thác sử dụng dưới danh nghĩa là trang web cá nhân. Mọi thông tin được đăng tải trên Văn chương Phương Nam, không thuộc sự quản lý và trách nhiệm của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin liên hệ và bài viết cộng tác với Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ được thực hiện qua email hoinhavan2021@gmail.com.

Các dữ liệu cũ vẫn còn được lưu giữ trên Văn chương phương Nam.

Tác giả nào muốn tiếp tục cộng tác với Văn chương phương Nam xin gửi bài về mail; vanchuongphuongnam@gmail.com.

Trân trọng,

                                                                                    BCH Hội Nhà văn TPHCM.