Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 36 hội viên mới năm 2021

1197

Ngày 04/01/2022, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội – nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ký Quyết định số 12 /QĐ-HV kết nạp 36 hội viên mới năm 2021 từ kết quả kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 3 bầu chọn vừa qua.

Xin gửi lời chúc mừng và chung vui với 15 nhà thơ, 12 nhà văn, 3 nhà lý luận phê bình, 3 dịch giả và 3 nhà văn viết cho thiếu nhi.

DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM NĂM 2021

I. THƠ

1. NGUYỄN MINH CƯỜNG                  Hà Nội
2. TRẦN LÊ KHÁNH                           TP Hồ Chí Minh
3. TRẦN ĐỖ LIÊM                             Tiền Giang
4. TRẦN VĂN LỢI                              Nam Định
5. KIỀU MAILY                                  Quảng Nam
6. TRẦN NHÃ MY                               Tây Ninh
7. PHẠM HỒNG OANH                        Thái Bình
8. NGUYỄN NHÃ TIÊN                         Đà Nẵng
9. NGUYỄN TIẾN THANH                     Hà Nội
10. NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH           Hà Nội
11. NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ                An Giang
12. ĐỖ THƯỢNG THẾ                         Đà Nẵng
13. TRẦN ĐÌNH THU                          Bến Tre
14. TRỊNH XUÂN THU                        Hà Nội
15. PHÙNG THỊ HẢI YẾN                    Lai Châu

II. VĂN XUÔI

1. YÊN BA                                        Hà Nội
2. NHẬT CHIÊU                                TP Hồ Chí Minh
3. TRẦN PHÚC DƯƠNG                      Hà Nội
4. HOÀNG NGỌC ĐIỆP                       Đồng Nai
5. TRẦN HỒNG GIANG                       Nam Định
6. NGUYỄN VIỆT HÀ                          Hà Nội
7. PHAN ĐỨC LỘC                             Điện Biên
8. NGUYỄN HỮU HỒNG MINH             TP Hồ Chí Minh
9. CAO NGUYỆT NGUYÊN                    Hà Nội
10. TRẦN NGỌC PHÚ                          Thái Bình
11. HOÀNG ANH SƯỚNG                     Hà Nội
12. VŨ NGỌC TIẾN                             Hà Nội

III. LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

1. NGUYỄN HOÀI NAM                         Hà Nội
2. NGUYỄN VĂN SƠN                          Hà Nội
3. ĐỖ ANH VŨ                                    Hà Nội

IV. VĂN HỌC DỊCH

1. LÊ TIẾN ĐẠT                                   Hà Nội
2. TRẦN NGỌC HỒ TRƯỜNG                 Khánh Hòa
3. NGUYỄN HỮU VỸ                             Hải Phòng

V. VĂN HỌC THIẾU NHI

1. LỤC MẠNH CƯỜNG                          Hà Giang
2. ĐOÀN PHƯƠNG HUYỀN                    TP Hồ Chí Minh
3. LÊ QUANG TRẠNG                           An Giang

Theo Vanvn