Hội Nhà văn Việt Nam thông báo về Giải thưởng Tác giả trẻ 2021

366

“Quan điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam là luôn bảo vệ sự trung thực, minh bạch, độc lập trong sáng tạo tác phẩm nghệ thuật; không chấp nhận và kiên quyết phản đối những sản phẩm vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, là tổ chức hội nghề nghiệp, Hội Nhà văn Việt Nam không có chức năng và thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về vi phạm bản quyền tác phẩm văn học. Vì vậy, Ban Chấp hành Hội Nhà văn đã làm việc với một số cơ quan hữu quan đề nghị phối hợp làm rõ những nội dung Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh đề cập trong Đơn đề nghị…”

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

VỀ GIẢI THƯỞNG TÁC GIẢ TRẺ NĂM 2021

Giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu được tổ chức nhằm phát hiện những tài năng văn học trẻ, cổ vũ, đào tạo, bồi dưỡng các tác giả độ tuổi từ 35 trở xuống, có thể gắn bó lâu dài với công việc cầm bút, đóng góp vào sự phát triển của nền văn học Việt Nam.

Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 đã được trao cho 5 tác phẩm: tiểu thuyết Nắng thổ tang của Đinh Phương; các tập thơ Yao của Lý Hữu Lương và Con người của Phương Đặng; sách lý luận phê bình Phê bình phân tâm học – Phía những ám ảnh nghệ thuật của Vũ Thị Trang; bản dịch Truyện Kiều từ tiếng Việt sang tiếng Anh của Nguyễn Bình.

Sau lễ trao giải, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận được Đơn kiến nghị của Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh – Trưởng phòng Văn học Việt Nam đương đại (Viện Văn học) về việc giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền trong cuốn sách Phê bình phân tâm học – Phía những ám ảnh nghệ thuật của tác giả Vũ Thị Trang (công tác tại Viện Văn học).

Theo thư kiến nghị của Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh, trong cuốn sách này, nội dung Phần III: Ám ảnh tự do – xung đột giữa những cái tôi trong tự truyện Việt Nam đương đại (từ trang 206-272), có sử dụng một số phần viết của Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh trong đề tài cấp Bộ Tiểu thuyết và tự truyện Việt Nam sau 1986 nhìn từ phê bình phân tâm học nghiệm thu năm 2019 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Với Giải thưởng Tác giả trẻ, các hội đồng sơ và chung khảo đã thực hiện đúng quy trình và qui chế giải thưởng. Quan điểm của BCH Hội Nhà văn Việt Nam là luôn bảo vệ sự trung thực, minh bạch, độc lập trong sáng tạo tác phẩm nghệ thuật; không chấp nhận và kiên quyết phản đối những sản phẩm vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, là tổ chức hội nghề nghiệp, Hội Nhà văn Việt Nam không có chức năng và thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về vi phạm bản quyền tác phẩm văn học. Vì vậy, BCH Hội Nhà văn đã làm việc với một số cơ quan hữu quan đề nghị phối hợp làm rõ những nội dung Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh đề cập trong Đơn đề nghị.

Hiện nay, công việc này đang được khẩn trương tiến hành. Ngay sau khi những vấn đề trên được làm sáng tỏ, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ có quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, thể lệ Giải thưởng Tác giả trẻ và thông báo rộng rãi tới bạn đọc.

BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM