Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đóng hội phí như thế nào?

777

Như thông báo từ Văn phòng Hội, việc thu hội phí của Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) được qui định cụ thể bằng văn bản sau đây, trong đó miễn hội phí cho các hội viên 80 tuổi trở lên, còn hội viên dưới 80 tuổi thì mỗi người đóng 200.000VNĐ/ 1 năm, những địa phương có chi hội thì ban lãnh đạo chi hội có trách nhiệm thu hội phí.