Hướng đến Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X

906

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ ngày 12-14/1/2021, Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X sẽ được diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giới văn học nghệ thuật cả nước.


Thư triệu tập hướng đến Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại công văn số 1007-CV/BTGTTW ngày 06/01/2021 về việc tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X, Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 03 ngày từ 12-14/1/2021 tại Nhà khách La Thành, Hà Nội.

Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thông báo và đề nghị quý Hội phối hợp thực hiện một số công việc, nhằm mục đích hướng đến một Đại hội thành công tốt đẹp.

Đầu tiên, các đồng chí trưởng đoàn có trách nhiệm quán triệt cho các thành viên dự Đại hội chấp hành tốt các quy định của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, tham gia đầy đủ các nội dung chương trình Đại hội, nêu cao ý thức đoàn kết, dân chủ và đảm bảo văn hóa Đại hội. Đại biểu chuẩn bị tham luận trình bày tại Đại hội (nếu thời gian không cho phép đề nghị gửi lại cho Đoàn Thư ký Đại hội để kỷ yếu Đại hội).

Tiếp theo trong giấy triệu tập Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội cho biết sẽ gửi kèm Giấy mời Đại hội (Đại biểu chính thức và Đại biểu khách mời) theo danh sách của Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và các Hội VHNT tỉnh, thành phố đã gửi cho Ban Tổ chức Đại hội.

Trong 3 ngày diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội sẽ tổ chức đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu ở xa trong thời gian tham dự Đại hội.

Thời gian: Ngày 12/01/2021:16h00 – Hội nghị Đảng viên

Ngày 13/01/2021: Sáng từ 8h30 – Đại hội nội bộ

Ngày 14/01/2021: Sáng từ 8h30 – Đại hội chính thức

BBT