Kết quả Đại hội Liên hiệp Các Hội VHNT TPHCM Nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Trường Lưu giữ chức Chủ tịch

777

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng ngày 18/12/2021, tại Hội trường Thành ủy TPHCM, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra. 

Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHTN TPHCM Nguyễn Trường Lưu phát biểu bế mạc đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM. cùng với sự hiện diện của hơn 120 đại biểu Uỷ viên Ban chấp hành từ 8 hội trực thuộc, đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và giữ khoảng cách trong tình hình dịch Covid còn diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã phát biểu và mong muốn đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương của Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ IX gồm 25 thành viên, trong đó đoàn Chủ tịch Liên hiệp gồm 11 thành viên; đồng chí Nguyễn Trường Lưu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp; Phó Chủ tịch Liên hiệp gồm hai đồng chí Dương Cẩm Thúy và Lê Tú Lệ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHTN TPHCM Nguyễn Trường Lưu nhấn mạnh nhiệm vụ của Liên hiệp trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 23-NQ-TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 2 chương trình hành động số 45 của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 trong mọi hoạt động của Liên hiệp, các Hội đơn vị trực thuộc Liên hiệp. Đồng thời, thực hiện chức năng của Liên hiệp là tập hợp, đoàn kết, đầu mối cho mọi hoạt động nhằm động viên giới văn nghệ sĩ TP nỗ lực sáng tạo vì một nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của hội viên, văn nghệ sĩ, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tạo, sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và TP; phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng cao về tư tượng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân TP, góp phần đẩy lùi các văn phẩm xấu, độc hại, bảo vệ đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, bản sắc văn hóa dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các Uỷ viên BCH Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Dịp này, Đại hội đã công bố quyết định tặng cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội và quyết định của UBND TPHCM tặng Bằng khen cho Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM có thành tích xuất sắc trong công tác văn học nghệ thuật giai đoạn 2015-2020.

Phùng Hiệu