Không lời vọng thưa – Thơ Lương Định

526

       

Nhà thơ Lương Định 

Khách thương hồ        

(Tặng nhà văn Trương Đạm Thủy) 

 Không miếng đất cắm dùi   

Chỉ một con thuyền gỗ                        

Đời lênh đênh sông nước miền Tây

Khách thương hồ         

Thuyền trôi                                                       

Đất Chín Rồng           

Khuấy nước dọc ngang… 

 

Khách thương hồ  

Người sống kiếp dạt trôi                             

Người chết không mồ yên mả đẹp   

Đêm chôn vội bờ sông 

Những bờ sông                                                                     

Bên bồi                

Bên lở  

Một trận lũ cuốn trôi mất cốt  

Ngày tảo mộ                                                                      

Con cháu tìm đâu? 

Ngày cúng giỗ      

Hoa trái thả trôi sông                                                   

Rượu rót trôi sông 

Khói nhang tỏa một vùng trời gió lộng

                                                                                                 

Khách thương hồ                       

Khách thương hồ                                             

Khách thương hồ                                                     

Thuyền trôi không bến hẹn    

Lục bình hoa tím ngắt những dòng sông…

                                                                                                                       

Đêm Sài Gòn nghe tính tẩu

 

Đêm Sài Gòn chếnh choáng say                                              

Ngẫm đời như thể mây bay gió ngàn 

Thực hay mê vọng tiếng đàn 

Lời cây tính tẩu miên man nỗi niềm

                                                                                                                                       

Nhớ rằm khấn vái chùa Tiên

Cầu mong được sống tịnh thiền tu tâm                                

Ngờ đâu nặng nợ phàm trần     

Đêm nay rạo rực tim ngân tiếng đàn  

 

Nửa đời đất khách phương Nam   

Em ơi khắc khoải cung đàn ba dây  

Bây giờ ngồi lặng nơi đây                                      

Mới hay nguồn cội trong ngay tiếng đàn

Sài Gòn 6/2009

                                                                                                                                                                                                                     

Ai đưa đò chiều

Anh như kẻ lỡ chuyến đò

Một chiều ngồi lặng ngóng bờ bến xa                                 

Dòng sông như mãi rộng ra

Và em tít tận mờ xa cuối trời

Rối lòng tiếng gọi đò ơi

Mênh mang sóng cuộn không lời vọng thưa

Phũ phàng trời đổ cơn mưa

Mịt mùng sông nước ai đưa đò chiều…                                                                                                         

Sài Gòn 3/1/2010

L.Đ