Lục bát tôi – Thơ Nguyễn Hải Thảo

1333

Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo

Mông mênh

hồn nhiên tôi
hồn nhiên em
ta hồn nhiên
giữa đời thường
nhiêu khê
.
mặc bao sóng gió
phủ phê
ta ru nhau
những hẹn thề
bông lông
.
yêu như có
cũng bằng không
đãi bôi nhau
chút tình mông mênh
buồn…

Thất thường

Ở đây
mưa nắng thất thường
Con tim lệch nhịp
thất thường theo mưa
đang ui ui nắng
bỗng mưa
chưa đủ thấm đất
đã khô lòng đường
.
Ở đây
mưa nắng thất thường
Tình người
ngẫm cũng thất thường
nắng – mưa…

Tịnh

Ngồi một mình
giữa nhiều mình
con tim tịnh
giữa muôn nghìn
lao xao
.
Đi một mình
giữa lao xao
mặc cho phố
cứ ồn ào
vẫn đi
.
Nằm một mình
chẳng nghĩ suy
mặc tạp niệm
cứ bủa vây
bốn bề
.
Đứng một mình
giữa hội hè
mặc ai cười nói
chẳng nghe
vui
buồn…
Nguyễn Hải Thảo