Mồ hôi – Chùm thơ của Muồng Hoàng Yến

385

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giọt mồ hôi thơm/ Chảy qua ngày tháng/ Ru hạt thóc vàng/ Căng tràn giấc bé.

Nhà thơ Muồng Hoàng Yến

Mồ hôi

 

Lăn dài trên má

Đọng trên đầu môi

Ơi giọt mồ hôi

Nghe mằn mặn lạ

 

Bao đời mé pá

Lặn lội trong thung

Lưng còng ướt sũng

Tắm giọt mồ hôi

 

Chảy từ trong nôi

Giọt mồ hôi bé

Cất tiếng gọi mé

Mồ hôi lớn khôn

 

Giọt mồ hôi thơm

Chảy qua ngày tháng

Ru hạt thóc vàng

Căng tràn giấc bé.

Tranh Hoàng A Sáng

Vẽ…

 

Bàn tay chị Mây

Vẽ chó vẽ mèo

Vẽ thành con heo

Miệng kêu ịt ịt

 

Chị vẽ quả mít

Thơm trong nắng hè…

Chị vẽ tiếng ve

Râm ran cả xóm

 

Chị vẽ lưng còm

Gùi ngô trên nương

Chị vẽ con đường

Cho em đi học

 

Trăm việc khó nhọc

Của pá của bà

Bàn tay tài ba

Chị làm được hết…

Bao giờ thấm mệt

Gió rủ đi chơi!

 

Đồ dùng để ở đâu?

 

Đến giờ đi học

Bé chạy khắp nhà

Miệng cứ xuýt xoa

Đồ ở đâu thế?

 

Áo vắt trên ghế

Lớn tiếng tôi đây

Gầm giường chẳng thấy

Dép tôi đâu rồi?

 

Cặp sách đang ngồi

Trên nóc tủ than

Tối qua chơi ham

Bài đâu chẳng học?

 

Lược chạy tìm tóc

Chải đầu bé ơi

Muộn giờ mất rồi

Nhanh không cô phạt.

M.H.Y