Mừng sinh nhật Bác – Chùm thơ của Lệ Trường Giang

709

Mừng sinh nhật Bác

Năm trước đêm vui mừng Bác
Vừa tròn bảy chục tuổi đời
Con mơ thấy chòm râu điểm bạc
Vầng trán cao xanh mát của người

Chúng con yêu ngày sinh của Bác
Như yêu ngày sinh nước Việt Nam
Chúng con yêu chòm râu điểm bạc
Hơn yêu mình, máu thịt tim gan

Năm nay ngày sinh của Bác
Chúng con cầm súng diệt thù
Vì độc lập thề đánh tan lũ giặc
Trọn niềm vui về với Bác Hồ

Quảng Trị 19-5-1967


Nhà thơ Lệ Trường Giang.

Bài ca dâng Đảng
(Thơ chính luận)

Tôi cày trên thửa ruộng
Lòng ấp ủ một bài ca dâng Đảng
Đảng của chúng ta thắm đượm nghĩa tình
Dưới ngọn cờ chói lọi Mác Lê – Nin
Thuyền cách mạng Đảng vững tin cầm lái
Đồng chí Kiều Liêu từ buổi ấy
Đòn roi bầm tím tấm lưng gầy
Cho xóm làng mình có được hôm nay
Từ những dòng mương, vườn cây, ruộng lúa
Bao đồng chí hôm nay không còn nữa
Để chúng ta được sống làm người.

Giặc chạy rồi, cởi súng gạt mồ hôi
Chung sức lại ta xây đời nó ấm
Làm kinh tế, nghe thì đơn giản lắm
Bắt tay vào sao gặp vạn khó khăn
Chung quanh mình hết địa chủ, thực dân
Mà cứ đứng dẫm chân, Ồ lạ nhỉ?
Người lao động quanh năm không nghỉ
Chắt bóp tiện tằn vẫn bị thiếu ăn
Đảng lại lên đường tìm kiếm nguyên nhân
Vì bao cấp, vì lưu thông phân phối
Đã xuất hiện một lớp người cơ hội
Giành nhiều đặc quyền, đặc lợi bao che
Hối lộ, tham ô, ức hiếp nặng nề
Đã có kẻ phỡn phè trên mồ hôi nước mắt
Tiếng Đảng vang lên: Nhìn thẳng vào sự thật
Phải lấy dân làm gốc để yên dân
Chí công, vô tư, liêm chính, kiệm cần
Lấy hai tiếng: Vì Dân làm đại nghĩa
Là đồng chí đã đứng trong đoàn thể
Đảng dặn rằng: Lời Bác nhớ đừng quên
Muốn nguyện làm người chiến sĩ trung kiên
Phải tu dưỡng mới gầy nên nghiệp lớn
“Gạo đem ra giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công”
Đã dấn thân trong cuộc đấu tranh chung
Phải tự phê và phê phán không ngừng
Rất thẳng thắn nhưng cũng đừng thô bạo
Không vu khống nhưng quyết không che giấu
Rất nhẹ nhàng mà cũng rất công minh
Với những ai còn ẩn bóng thu hình
Dưới cờ Đảng để mưu cầu danh lợi
Thì Đảng bảo: Hãy nhìn thẳng vào mình mà ăn năn hối lỗi
Dũng cảm lên tắm gội nước phê bình
Với những ai còn sợ đấu tranh
Thì Đảng bảo: Hãy tìm nhanh chân lý
Làm cách mạng là đấu tranh không nghỉ
Dám hy sinh cho đồng chí đồng bào
Cho hôm nay, cho những lớp người sau
Dừng bước lại hỏi ai đâu tiến nữa…

Đời hôm nay dẫu còn nghèo còn khổ
Có Đảng dẫn đường quyết giữ niềm tin:
Đổi mới tư duy, đổi mới cách nhìn
Bằng sức mạnh nhân dân và tinh thần thời đại
Với tiêu chí phải làm nhiều của cải
Với sự tính toan phân phối công bằng
Trên con tàu bay tới cõi giàu sang
Ta có bạn từ bốn phương nâng cánh
Dân tin Đảng: ấy là sức mạnh
Đảng vì dân thẳng cánh tung bay…
Tôi bước ung dung trên những luống cày
Hướng về Đảng, viết bài ca dâng Đảng

Bài thơ viết về công cuộc đổi mới của Đảng (tháng 8 – 1986)

L.T.G