Neo vào mắt em – Thơ Bùi Tuyết Mai

770

Nhà thơ Bùi Tuyết Mai

Mùa em

Ngày nhặt nắng cuối mùa
Thu chập chờn trước ngõ
Ôi mùa vàng của gió

Ai! Neo vào mắt em

Trái tim chẳng ngủ yên
Lòng lỡ quên hóa đá
Bao năm lại xạc xào

Tìm phương trời xa lạ

Em đếm từng ánh sao
Ảo ảnh miền hư thực
Từng cơn gió thì thào
Mùa em về thổn thức.

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

Gửi sáu trăm năm trầm tích
Mái phủ thời gian ngậm sắc rêu phong
Hương trầm ngát cả chiều

Bản mộc hiện nguyên vẹn giếng lòng

Thâm nghiêm dưới bóng đa trầm mặc
Vẫn hình hài dáng vóc rồng bay
Nét chạm ngày xưa lưu mãi

Lời nào nhắn lại với ta đây?

Khói hương cũng bóng hình Đức Phật
Dòng đời bể trầm luân
Bái chùa thấy tâm tĩnh 

Hòa theo thong thả chuông ngân

Trong hương nến gọi hồn non nước

Giữa chốn thiền môn Phật rất gần.

 

Cát
Sục bàn tay xuống cát
Mát lành nhớ một dòng sông
Vốc lên nắm cát
Lọt qua kẽ tay

Thỏa thích

Giấu ngón tay vào cát
Cát là ai, ai sinh ra cát
Trên hằng xa số những ngôi sao

Ngôi nào chiếu mệnh đời cát?

Ta hỏi cát hay cát hỏi ta?
B.T.M