Nhà thơ Bích Hà 

1830

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Bích Hà tên đầy đủ là Hoàng Thị Bích Hà, sinh năm Quý Mão, cử nhân Ngữ văn Đại học Sư phạm Huế. Hiện chị đang sinh sống tại Thành phố Huế, nghề nghiệp dạy học, viết văn, làm thơ và viết phê bình văn học.

Nhà thơ Bích Hà 

Tác phẩm xuất bản:
Mắc nợ mùa đông (thơ, NXB Thuận Hóa – Huế, tháng 3/2018, tái bản lần thứ nhất, tháng 10/2018)
Có một mùa đông (tập thơ xướng họa, NXB Thuận Hóa – Huế, tháng 5/2018)
Bình luận văn học (NXB Thuận Hóa – Huế tháng 6/2019)
Đừng ví em là tia nắng (NXB Thuận Hóa – Huế, tháng 6/2019)
Miền xưa dịu ngọt (tập thơ xướng họa NXB Thuận Hóa – Huế, tháng 6/2019)

Quan điểm văn học:

Ảnh tư liệu