Nhà thơ Cao Phương

1150

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Cao Phương tên thật Lê Cao Phương, sinh ngày 7-9-1930 tại xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông tham gia Bộ đội từ năm 1947 cho đến lúc về hưu vừa tròn 50 năm, với quân hàm Đại tá. Từ cuối năm 1961, trở về chiến trường miền Nam và bắt đầu hoạt động văn học. Tháng 10-1967 tham gia Ban chấp hành Chi hội Văn nghệ Khu 5 và đến năm 1977 là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Cao Phương 

 

Tác phẩm xuất bản:

– Trong chiến hào – Thơ –   Ban Tuyên huấn, Tỉnh ủy Quảng Đà, 1967

– Lá reo – Thơ – Văn nghệ giải phóng, 1969

– Xanh trong vườn Bác – Thơ – Văn học Giải phóng, 1976

– Người thương – Thơ – NXB Đà Nẵng, 1997

– Nhớ – Thơ – NXB Hội Nhà văn, 2010

– Trong bước trẻ – Thơ – NXB Hội Nhà văn, 2014

– Trong gánh đường trường – Thơ – NXB Hội Nhà văn, 2010

– Quán gió lùa – Thơ – NXB Hội Nhà văn, 2017

– Năm 2020, được BQL đề án bảo tồn, phát triển tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xuất bản lần thứ hai.

– Tuổi trời – Thơ – NXB Hội Nhà văn, 2019

– Con người xứ Quảng đánh giặc – Chương V, Tập khảo luận “Xem xét con người Xứ Quảng” do Nhà văn Nguyên Ngọc chủ biên – NXB Đà Nẵng

 

Ảnh tư liệu

Các nhà văn khu 5 tại Đại hội Nhà văn lần thứ IV (1989) dấu x là tác giả

Kỷ niệm 40 năm Liên đoàn Văn hóa Kháng chiến khu 5 (1947- 1954) Từ trái sang: Thứ 3: Nguyễn Chí Trung; Thứ 6: Nguyên Ngọc; Thứ 7: Cao Phương