Nhà thơ Đặng Tường Vy

1507

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Đặng Tường Vy tên thật là Đặng Thị Lụa, sinh năm 1976 tại Sài Gòn. Chị là Hội viên Hội Nhà Văn TP HCM, hiện nay đang làm việc chuyên ngành thẩm mĩ tại Pháp.

Nhà thơ Đặng Tường Vy

Tác phẩm xuất bản:

– Giọt sương khuya (Nhà xuất bản Đồng Nai – 2015)
– Lá thu phai (Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ – 2016)
– Sóng tình (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2017)
– Sóng ngầm (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2017)
– Khói hôn mê (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2018)
– Bóng câu chìm nổi (Nhà xuất bản Nhân Ảnh – 2018, in tại Mỹ)

Giải thưởng văn học:

Quan niệm văn chương:

Hình ảnh tư liệu